Connie Main Duarte en
Jan Wessels secretarissen-generaal EEA

Het bestuur van de Europese Evangelische Alliantie benoemt Jan Wessels (lid RvK beraadgroep Geloof en kerkelijke gemeenschap en oud-directeur MissieNederland) samen met Connie Duarte uit Portugal als nieuwe secretarissen-generaal.

Na de Hope for Europe Conference, begin oktober, gaat huidig secretaris-generaal Thomas Bucher (Zwitserland) met pensioen. Na 10 jaar trouwe dienst draagt hij zijn rol met vertrouwen over: “Ik ben erg blij met hun benoeming. Beiden hebben Evangelical Alliance-wortels die verder reiken dan hun betrokkenheid bij het EEA-bestuur. Ik draag datgene waarvoor ik mij heb ingezet met vreugde aan hen over, omdat ik weet dat het in goede handen is”.

Connie Main Duarte (51), geboren en getogen in Canada, woont en werkt in Portugal als co-pastor van Meeting Point church in Estoril. Eerder diende zij onder andere drie  jaar aan het Portugees Baptisten theologisch seminarie, waar ze lesgaf in Geestelijke vorming en Homiletiek. Ze maakte later vier jaar deel uit van het EA Portugal-bestuur.

Jan Wessels (61), predikant van de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal, was van 2010 tot 2018 algemeen secretaris van de Nederlandse Evangelische Alliantie. In 2018 trad hij als International Director in dienst bij Faith2Share. In die rol is hij ook lid van de Global Leadership Council van de Mission Commission (WEA). Binnen de Raad van Kerken in Nederland is Jan Wessels lid van de Beraadgroep geloof en kerkelijke gemeenschap.

Waar Connie Main Duarte zuidelijk Europa vertegenwoordigt, richt Jan Wessel zijn aandacht vooral op de vertegenwoordiging van het noordelijk deel. Op 7 oktober 2022 draagt Thomas Bucher het stokje officieel over aan Connie en Jan.

De Raad wenst Connie en Jan alle goeds en Gods licht over het werk voor de alliantie.