Hoe lang nog, Heer?

Hoe lang nog, Heer, lijkt het alsof U de vluchtelingen vergeet?
Hoe lang nog blijft het onrecht op aarde heersen?
Hoe lang nog worden mensen vermorzeld tussen de scharnieren van menselijke systemen?
Hoe lang nog worden mensen opgeofferd aan politieke compromissen?
Hoe lang nog blijft de stroom van vluchtelingen aanhouden?
Hoe lang nog zorgt de ongelijkheid in deze wereld ervoor dat mensen op drift raken?
 
Hoe lang nog, Heer, blijven wij blind voor wat er echt gaande is?
Hoe lang nog ontvangen mensen die nergens heen kunnen, van ons een kille ontvangst?
Hoe lang nog blijft ons hart koud onder de nood van onze medemens?
Hoe lang nog kiezen de mensen in het westen voor overheden die vooral eigen belangen beschermen?
 
Heer, zie deze wereld en beantwoord de schreeuw om recht!
Open onze ogen, dat we niet in onze welvaart wegdommelen.
Laat onrecht niet het laatste woord hebben.
Laten mensensmokkelaars en uitbuiters niet langer profiteren van hun kwade daden.
 
Ik vertrouw op uw liefde: ik weet dat U redding zal brengen.
Ik weet dat God recht zal doen.

Jelle Drijfhout,
predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Hattem-Centrum