Op weg naar Karlsruhe: ‘Pandemie weerhoudt assemblee niet’

‘We zijn zeer hoopvol dat de assemblee in Karlsruhe doorgaat,’ zei Dr. Agnes Abuom, moderator van het centraal comité van de Wereldraad van Kerken deze week. ‘Het is aan de lidkerken om hun delegaties goed voor te bereiden op deelname.

De waarnemend algemeen secretaris van de Wereldraad, ds. prof. dr. Ioan Sauca, gaf ook te kennen dat hij vastbesloten is om de assemblee door te laten gaan. ‘Ik verzeker u dat de pandemie ons er niet van kan weerhouden een assemblee te houden,’ zei hij. ‘Kerken in Duitsland en de regering in Duitsland doen hun best om een vergadering mogelijk te maken.’

Het centraal comité van de Wereldraad vergadert momenteel (9 – 15 februari) helaas nog online. Naast het maken van plannen voor de assemblee – waaronder het vaststellen van thematische plenaire vergaderingen, oecumenische gesprekken en voorvergaderingen – zal het comité zich ook bezighouden met zakelijke en praktische aangelegenheden.

Abuom ging ook in op een vraag wat maakt dat de 11e WCC-vergadering in Duitsland wordt gehouden. ‘De kerk in Duitsland is van meet af aan betrokken bij het begeleiden van de oecumenische beweging,’ zei ze. ‘Ook, dat de Duitse kerk de moderne vraagstukken waarmee we geconfronteerd worden niet uit de weg gaat, en dat met creatieviteit doet.’

Waarnemend algemeen secretaris Sauca spreekt nadrukkelijk zijn waardering uit voor het werk van de Wereldraad tijdens de pandemie. ‘Ik ben altijd verbaasd hoeveel we hebben bereikt in deze tijd van pandemie met zijn vele uitdagingen,’ zei hij. ‘WCC-collega’s hebben, ondanks de beperkingen op reizen en ontmoeten, veel werk verzet.’ De pandemie laat zien dat we tot één menselijke familie behoren, voegde Sauca eraan toe. ‘Het is een groot leerproces: we zijn van elkaar afhankelijk: we horen bij elkaar.’