Hoe mijn God veranderde: op reis met Martien E. Brinkman

Het nieuwe boek van Martien E. Brinkman laat zich lezen als kleine theologiegeschiedenis, spirituele biografie of -zoals Brinkman zelf duidt- als reisverslag. 

Hoe mijn God veranderde voert de lezer op een weg vol ontmoeting, debat en reflectie langs intrigerende vragen: Waarop is godsgeloof gebaseerd? Welk mensbeeld is daarvoor nodig? Waarom is Jezus niet zomaar een mens of een op aarde rondwandelende God? En -vraagt Brinkman zich ook af- hoe kleurt onze cultuur ons verstaan van de Bijbel en andersom? 

Een spannend boek voor ieder die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het geloof in God. Op persoonlijke wijze vertelt de theoloog hoe zijn godsbeeld in vijftig jaar veranderde. ‘In het boek’, deelt Martien, ‘zijn heel wat van mijn oecumenische activiteiten verwerkt. Die komen met name ter sprake in de hoofdstukken over de bijbel, de persoon van Jezus en de sacramenten. Een aantal belangrijke conferenties van de Wereldraad van Kerken blijft ook niet onbesproken.’

Martien E. Brinkman (1950) is emeritus hoogleraar oecumenische/interculturele theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, was vele jaren verbonden aan het Centrum voor Interculturele theologie, Interreligieuze dialoog, Missiologie en Oecumenica (IIMO) en zette zich onder andere in voor de sectie Geloofsvragen van de Raad van Kerken.

Eerder verscheen van hem o.a. ‘Het drama van de menselijke vrijheid’ (2000), ‘De niet-westerse Jezus’ (2007) en ‘Jezus Incognito’ (2012).