Nunë en Davit mogen in Groningen blijven

INLIA, lid van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad, levert regelmatig bijdragen over de situatie en ervaringen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland.

De Groningse kinderen Nunë (9) en Davit (7) worden toch niet naar Armenië gestuurd, dat is inmiddels zeker. De IND hield jarenlang vol dat de kinderen niet in aanmerking kwamen voor het Kinderpardon omdat niet bekend was geweest waar het gezin woonde. Maar voor de Groninger rechtbank moet de IND erkennen dat het adres al die tijd in het dossier zat. In meerdere documenten zelfs.

 “Gênant”, twittert oud-Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie na afloop, “Gaat over mensenlevens!” Het gezin van Nunë en Davit woont al sinds 2012 op dezelfde plek. “Dat is al heel vaak aangedragen”, zegt Voordewind, “Maar de dienst volhardde erin dat het adres niet bekend zou zijn.”

Voor het Kinderpardon is vereist dat de kinderen ‘in beeld’ waren. Dat was dus het geval. Het IND-dossier bevat zelfs meerdere documenten waarin INLIA het adres meldt. Toch suggereert de IND in de rechtszaal dat INLIA het adres geheim wilde houden. De rechter maakt daar gehakt van, wijst op de documenten en vraagt zich af hoe de dienst gegevens in het dossier verwerkt. De IND moet het antwoord schuldig blijven.

De rechtbank vraagt of er een positief besluit komt, nu het belangrijkste argument tegen een verblijfsvergunning wegvalt. Hij schorst de zaak opdat de IND zich kan beraden. Daarop volgt het verlossende woord: de dienst gaat een nieuw besluit nemen en nu het adres bekend is, zal dat “naar het zich laat aanzien gunstig aflopen”. Advocaat Berber Swart loopt met een grote glimlach naar de kinderen toe. Eindelijk gerechtigheid.

PvdA-ster Esther van Dijken noemt het optreden van de IND “schaamteloos”. Van Dijken: “Jarenlang hebben ze volgehouden dat deze kinderen geen recht hadden op verblijf. Zoveel jaren zaten deze kinderen in onzekerheid. Zoveel stukgemaakt en het dan afdoen met een schouderklopje en ‘sorry’. Én nog proberen de schuld door te schuiven naar INLIA.”

Joël Voordewind vindt het zorgwekkend dat de IND de dossiers zo slecht op orde heeft. “Zo wordt met levens gespeeld.” Het kan letterlijk leven en dood betreffen, zegt Voordewind: “Denk aan bekeerlingen of LHBTI’s uit Pakistan of Iran.” Aan partijgenoten in de Tweede Kamer heeft hij doorgegeven dat het functioneren van de dienst moet worden doorgelicht.

Er zijn nog tientallen kinderen die hun afwijzing voor het Kinderpardon hebben aangevochten. Zij weten nog niet wat hen boven het hoofd hangt.

Dit artikel is overgenomen van INLIA, Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting, Jacobijnerstraat 5, Groningen, www.inlia.nl

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

Foto: Peter Wassing, gemaakt tijdens de protestmanifestatie op de Grote Markt in Groningen op donderdag 23 september, een week voor de rechtszitting.