Kerken roepen op tot klimaatgerechtigheid

De voorbereidingen voor de komende klimaattop van de Verenigde Naties (COP 26, 1-12 november, Glasgow) zijn in volle gang, ook in de kerken. Steeds meer mensen raken doordrongen van de noodzaak om nú te handelen. De waarschuwingen in het laatste klimaatrapport van de VN liegen er namelijk niet om.

Van 1-12 november 2021 wordt in Glasgow, VK, de 26e klimaattop van de Verenigde Naties gehouden (COP 26). Het is de bedoeling dat de 190 deelnemende landen de afspraken uit het Parijse Klimaatakkoord (2015) omzetten in concreet beleid.

Wat wordt er allemaal georganiseerd door en voor kerken? En wat kunnen individuele kerkleden bijdragen? Het Netwerk Schepping & Duurzaamheid van de Raad van Kerken heeft een handig overzicht gemaakt, voorzien van doorklikmogelijkheden voor meer informatie.

Activiteiten

 • Klimaatwake. De klimaatwake (24/7) is een protestactie waar veel regionale kerkleden aan meedoen. Overdag bij het Catshuis in Den Haag, ‘s nachts vanuit huis. Meedoen kan na opgave
 • 30 september – 11 oktober: Oecumenische klimaatpelgrimstocht van Polen naar Glasgow, door Nederland. Per dag kunnen maximaal 60 personen meelopen. Overwogen kan worden de klokken te luiden langs de route. Info en aanmelding
 • 6 – 29 oktober: The Climate Miles van Urgenda. Voettocht van Groningen naar Glasgow. Info en aanmelding
 • 10 oktober: Landelijke klimaatmars als onderdeel van de pelgrimstocht, van Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp. Organisatie: GroeneKerken, Vastenactie, Cordaid en Milieudefensie i.s.m. groene moskeeën. Deze dag kunnen 300 personen meelopen. Met diverse gebedsmomenten onderweg en een interreligieus bezinningsmoment in de buurt van Amsterdam. Info en aanmelding
 • Petitie voor klimaatgerechtigheid. De pelgrims nemen een internationale petitie mee die ook in Nederland kan worden getekend. De petitie zal worden aangeboden aan de voorzitter van de klimaattop in Glasgow (COP 26). Info en tekenen
 • 17-18 oktober: mondiale actie Faiths4ClimateJustice van GreenFaith, een multireligieuze coalitie voor klimaatgerechtigheid. Ook vanuit Nederland kan meegedaan worden. Info en aanmelden   
 • 6 november: Grote klimaatmars tijdens COP 26. Deze mars wordt in vele landen gehouden. De organisatie in Nederland is in handen van een brede klimaatcoalitie onder leiding van Oxfam Novib. Kerkleden en -groepen doen eraan mee, en kunnen een zelfgemaakte banner voeren: ‘Kerken voor Klimaatgerechtigheid’. Kerken kunnen overwegen hun klokken te luiden. De start is in Amsterdam. Meer info en aanmelding
 • 6 november: Bij de start van de demonstratie wordt een viering georganiseerd in de Dominicuskerk. Meer info volgt.
 • Bidden. Een internationale coalitie, de Global Prayer and Action Chain for Climate Justice, roept op tot gebed en actie. Ook hier kan de internationale petitie getekend worden. Meer info. Gebedsvoorbeelden kunnen gratis gedownload en vertaald worden.
 • Klimaatdienst houden. Kerken kunnen een dienst wijden aan de schepping en COP 26. Veel kerken in gastland Groot-Brittannië doen dat ook. Liturgisch materiaal kan gratis gedownload en vertaald worden: Kerk en Milieu | Micha Nederland | Season of Creation | Sustainable preaching
 • Oecumenische dienst COP 26. De Wereldraad van Kerken organiseert een oecumenische viering tijdens COP 26, op zondag 7 november in de St. Mungo’s kathedraal in Glasgow. Mogelijk is deze te volgen via een livestream. Meer info volgt.
 • Meer informatie voor kerken over COP 26 (in het Engels)
Het Netwerk Schepping & Duurzaamheid van de Raad van Kerken is in 2021 opgericht om de samenwerking tussen kerkelijke organisaties op dat terrein te bevorderen. Deelnemers zijn GroeneKerken, Micha NL, Werkgroep Laudato Si’, Groen Geloven, A Rocha NL, Kerk en Milieu (RvK), Werkgroep Theologie, Kerk & Duurzaamheid (RvK), Christian Climate Action NL, GreenFaith NL, Groen Gelovig, Noëlhuis, De Huijberg, Netwerk Katholieke Vrouwen, Werkgroep Klimaat & Geloof, Keizersgrachtkerk Amsterdam.