God van Israël, beschermer

God van Israël, U bent de beschermer van armen, weduwen, wezen en vreemdelingen. Zo leerde Uw volk dat gevormd is met bevrijde slaven. Met een geschiedenis van reizen en vluchten, van zoeken en vinden. 

Met hen leren we, dat geen mens op aarde de grond bezit. Maak ons bereid om ruimte te delen: mensen en dieren en al wat leeft.  

Wij bidden, dat gevestigde burgers zich niet door angst laten leiden maar van harte gastvrij zijn voor wie zoeken naar rust en vrede. 

Wij bidden U om recht en vrede in landen die worden beheerst door strijd en onderdrukking. 

God van Israël, laat U kennen als beschermer van verdrukten en verjaagden. 

Door menswaardige opvang van vluchtelingen. Door regeringen die niet de grenzen sluiten maar perspectief zien en bieden aan toekomstige burgers. Door ontmoetingen van mens tot mens. Laten mensen elkaar in de ogen zien en ontdekken, hoezeer we op elkaar lijken. 

En help ons te zien met de ogen van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus: met ontferming bewogen om ieder mens dat lijdt, dat vlucht, dat verlangt naar een beter bestaan. Want zo mogen wij ons gezien weten door Hem, vol goedheid en geduld.  

Amen 

Aleida Blanken, predikant van de Protestantse Gemeente in Lemmer

Foto: Jeffrey / WCC