‘Verantwoording en vrede’ in Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan zijn al generaties lang te veel levens verloren of zwaar beschadigd, families verscheurd, hele landschappen vernietigd en ontwikkelingen in vele domeinen ernstig belemmerd. Opnieuw worden miljoenen mensen geconfronteerd met honger. Hoe lang kunnen mensen dit verdragen?

Op de Internationale Dag van de Vrede onder het motto ‘Beter herstellen voor een rechtvaardige en duurzame wereld’ deden vele organisaties, waaronder de Raad van Kerken, en leden van het Oecumenisch netwerk van Zuid-Soedan (ENSS) Europa en Noord-Amerika Hub, een dringende oproep tot ‘Vrede en verantwoordelijkheid’ in Zuid-Soedan, in samenspraak met de kerk in Zuid-Soedan.

‘We doen een beroep op de leiders van Zuid-Soedan, zowel in de regering als in de oppositie, de veiligheidstroepen en burgers om eindelijk verantwoordelijkheid te nemen en conflicten op te lossen, zowel nationaal als lokaal door middel van geweldloze middelen. We herhalen onze sterke solidariteit met de vrouwen, mannen, jongens en meisjes in Zuid-Soedan die al te veel jaren de last van het conflict dragen. Wij betuigen onze diepe solidariteit met het maatschappelijk middenveld, de kerk en traditioneel leiderschap, vooral jongeren en vrouwen die werken voor vrede en gerechtigheid en degenen die dagelijks geweld aan de kaak stellen.

Wij maken ons grote zorgen over het vaak politiek gemotiveerde geweld in Zuid-Soedan, met armoede, honger, ontheemding en verlies van onschuldige levens als gevolg. Politieke ambities gecombineerd met de beschikbaarheid van wapens onder burgers draagt bij tot meer geweld tussen gemeenschappen. Geen verantwoordingsplicht draagt bij tot meer moorden door zogenaamde “onbekende schutters”, die niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Dergelijke hiaten in de verantwoordingsplicht moedigen zelfs meer geweld aan, zoals geweld tussen gemeenschappen, gender gerelateerd en seksueel geweld, ontvoeringen van kinderen en het exploiteren van hulpbronnen. Dit alles veroorzaakt ernstige trauma’s en veroorzaakt grote onveiligheid, mensenrechtenschendingen en ontheemding.’

‘We dringen er bij de internationale gemeenschap sterk op aan om het vredesproces te volgen en eraan deel te nemen en haar verantwoordelijkheid te nemen (Resonsibility to protect). We roepen de internationale gemeenschap op om de mensen van Zuid-Soedan niet te verlaten en om hun steun aan het werk van het maatschappelijk middenveld en de Raad van Kerken in Zuid-Soedan op te voeren in het bijzonder in hun Actieplan voor Vrede, voor een vreedzame toekomstige generatie. We roepen op tot meerjarige en flexibele financiering om aan de behoeften van de mensen te voldoen, waaronder: humanitaire behoeften en het aanpakken van de negatieve gevolgen van de COVID-19-pandemie.’

Lees de hele verklaring

Meer informatie

Foto: Wau, South Sudan, 2017, Yar Mabei Jok cares for five stepchildren. Arriving in Adjumani, Uganda, in 2017 as South Sudanese refugees with very few belongings, the family received basic utensils including two mattresses and a blanket through the support of CLWR and the Lutheran World Federation. Photo: ACT Alliance / CLWR / E.Paulley

Het Oecumenisch Netwerk over Zuid-Soedan