Klimaattop: Atie de Vos

Begin november is de COP26, de wereldwijde klimaattop in Glasgow. Tussen alle politici en ingenieurs zijn er ook mensen actief aanwezig vanuit de Raad van Kerken. Hieronder krijgen we een kijkje in de keuken in aanloop naar de top. Na de top zullen we deze mensen weer bevragen over hoe het hen vergaan is. 

Maak kennis met Atie de Vos

In welke hoedanigheid ben je betrokken bij de COP26

Vanuit mijn betrokkenheid bij het oecumenisch netwerk groene kerken.nl. Aanvankelijk  was ik projectleider. Na mijn pensionering participeer ik als vrijwilliger, o.a. aan European Christian Environmental Network (ECEN), onderdeel van de Conferentie van Europese Kerken (Conference of European Churches). Ik ben eveneens lid van de lokale Raad van Kerken Tilburg e.o., waar we proberen meer en meer Tilburgse kerken groene kerk te laten zijn.

Wat drijft je om hier aan deel te nemen?

Ik ga naar Glasgow en volg workshops, lezingen, de klimaatmars op zaterdag 6 november en de kerkdienst van de World Council of Churches op zondag 7 november Mijn grote zorg om klimaatverandering drijft mij. Bij mijn reizen in Europa zag ik her en der de gevolgen daarvan, nu al. Deze gevolgen zijn ook nu al sterk voelbaar in landen op het zuidelijk halfrond. Deze volken zijn slachtoffer van door ons veroorzaakte klimaatverandering. That’s injustice! Een tweede zorg betreft mijn kinderen en kleinkinderen: hoe zullen zij nog kunnen leven op deze aarde?

Als je eerdere klimaattoppen mee hebt gemaakt, wat is het verschil met de vorige keren?

De urgentie.

Wat is je verwachting gezien de context die de top nu heeft?

Ik hoop op concrete actie, concrete maatregelen die de opwarming van onze aarde zullen stoppen. 

Atie de Vos staat links op de foto, in een groene jas.