Symposium ‘Ik was een vreemdeling …’

Op 18 september vindt in de Grote of Barbarakerk in Culemborg een symposium plaats over het vierde werk van de zeven werken van Barmhartigheid: ‘Ik was een vreemdeling en jullie ontvingen me in jullie midden’.

Vreemdelingen zijn mensen die hun vroegere (t)huis achter zich hebben gelaten en in een nieuwe omgeving terecht komen. De dynamiek tussen hen en de mensen die daar al langer wonen roept allerlei vragen op, zoals: wanneer ben je een vreemdeling en wanneer niet (meer)? Wanneer ben je ergens thuis?

Het vierde werk van de zgn. ‘Werken van Barmhartigheid’ uit Mattheus 25 geeft kerken en christenen een bijzondere opdracht, namelijk om vreemdelingen te verwelkomen. Veel kerken en diaconale organisaties proberen aan deze opdracht handen en voeten te geven. In asielzoekerscentra worden mensen bezocht en gesteund, er zijn stichtingen om mensen te steunen met hun procedure en inburgering, en achter de schermen vindt diplomatieke actie plaats rond ongedocumenteerde vreemdelingen, die in het verborgene worden bijgestaan. De aandacht voor de publieke verantwoordelijkheid van kerken blijft vaak beperkt.  Slechts af en toe is er openlijk protest, zoals tijdens het kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag of door de actie ‘We gaan ze halen!’

De context van het diaconale werk is de laatste jaren steeds meer verhard: er is in de samenleving en de politiek sprake van verzet tegen de komst van vreemdelingen en er is een lange traditie om aanwezige vreemdelingen te marginaliseren door hen blijvend in de rol van vreemdeling te plaatsen, waardoor zij nooit voluit worden opgenomen in de samenleving.

In dit symposium bespreken we de vraag wat het vierde werk van barmhartigheid betekent voor vraagstukken rond vreemd en thuis zijn in Nederland, specifiek voor de publieke verantwoordelijkheid van kerken, diaconieën en diaconale organisaties. De sprekers verkennen de dynamiek tussen vreemd en thuis tegen de achtergrond van hun persoonlijke biografie en vanuit hun deskundigheid in een specifieke praktijk.  Achtereenvolgens komen aan de orde de context van kerk en theologie, mensenrechten en diversiteit en politiek en internationaal beleid.

Het symposium is op 18 september, van 09.30 uur tot 12.00 uur, in de Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 4, Culemborg De organisatie is in handen van de Protestantse Theologische Universiteit i.s.m. De Roos van Culemborg. Aanmelden is verplicht.

Programma

09.30 uur Inloop en koffie
10.00 uur Welkom
10.10 uur Dorottya Nagy, hoogleraar missiologie PThU
10.30 uur Domenica Gidei Biidu, mensenrechtenjuriste en strategisch adviseur diversiteit en inclusie
10.50 uur Muzikaal intermezzo
11.00 uur Bram van Ojik, voormalig Tweede Kamerlid en diplomaat
11.20 uur Korte gespreksronde met de sprekers m.b.t. de publieke verantwoordelijkheid van kerken rond het vierde werk van barmhartigheid.
11.50 uur Afsluiting met muziek
12.00 uur Lunch Hierna eventueel deelname aan het middagprogramma over de werken van barmhartigheid in den brede

Foto: Paul Jeffrey/WCC