Wij bidden U

Barmhartige Vader, U die de beschermer bent van de vreemdeling en ontheemde:

Wij bidden U vandaag voor die mensen voor wie evacuatie uit Afghanistan te laat komt en nu angstig vrezen voor hun leven. 

Wij bidden U voor dat mooie land dat al decennia lang kapot gemaakt wordt door geweld. Heer ontferm U. 

Wij bidden U voor hen die deze afgelopen weken Afghanistan hebben weten te vluchten en terecht zijn gekomen in Pakistan, in Iran of in landen van het Westen. Ontferm U over hen en vul hun harten met hoop. 

Wij bidden U voor verscheurde gezinnen. In het bijzonder denken wij deze dagen aan de kinderen die door overheidsbeleid zijn losgemaakt van hun ouders en in een vreemd land opgroeien en zich staande moeten houden. 

Wij bidden U voor onze overheid, voor politici die een nieuwe regering moeten vormen dat hun hart geraakt wordt door onrecht en dat barmhartigheid en mededogen een plek mogen krijgen in het beleid. 

Wij bidden U voor jongeren die niet beseffen wat ze doen met protesten tegen een opvanglocatie voor vluchtelingen. Wij bidden dat er ontmoetingen mogen plaatsvinden waardoor de vluchteling een gezicht krijgt en een mens blijkt te zijn van vlees en bloed. 

Wij willen ook nu de mensen in de vluchtelingenkampen van onder andere Lesbos niet vergeten. Wij noemen U de namen van Muhamad Chassan Hawara en Fridoon. Mensen ieder met een eigen verhaal, in de kampen, verstikt in procedures en uitzichtloosheid. Wij noemen u de hoop uit de mond van Muhamad: ‘One day everything will be better for everyone’. Barmhartige Vader, dit geloven wij en daar bidden wij om. 

Peter Strating, voorganger van de Havenkerk in Den Haag