Van Busan naar Karlsruhe

Voorbereid wordt een nieuw nummer in de reeks Oecumenische Bezinning. Deze uitgave gaat over de oecumenische Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Het nummer is gemaakt door de leden van de gelijknamige Taakgroep van de Raad van Kerken, die aan de Pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede vanaf 2013 in ons land gestalte heeft gegeven. De Wereldraad van Kerken lanceerde deze Pelgrimage op de 10e Algemene Vergadering te Busan (Zuid-Korea) in 2013.

Bij de Wereldraad, en ook bij de Raad van Kerken in Nederland, kwam de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede vaak ter sprake. We ontdekten dat het idee op verschillende manieren wordt ingevuld. Toch, ten grondslag daaraan ligt een notie die we met elkaar delen: op onze pelgrimstocht van gerechtigheid en vrede is het perspectief van de meest kwetsbaren leidend. De vraag is steeds of we zelf in staat zijn om dat perspectief echt toe te laten. In die kwetsbaarheid ontdekken we dat daar de Opgestane aanwezig is; Christus is te vinden in de wonden en gebrokenheid van het leven. Om bron van nieuw leven te zijn. In het boekje vindt u verhalen en ervaringen met de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede.

De uitgave verschijnt met het oog op de komende 11e Algemene Vergadering die van 31 augustus tot en met 8 september 2022 in Karlsruhe (Duitsland) zal worden gehouden. Het is ook bedoeld als handreiking om lokaal gestalte te geven aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Er is nog een weg te gaan.

De brochure verschijnt eind augustus/begin september. Lokale raden van kerken kunnen het als werkboekje gebruiken voor het komende kerkelijk jaar. Ontvangers van de reeks Oecumenische Bezinning vinden de uitgave te zijner tijd in de brievenbus.