Zelfstandige geloofstraditie

De Orthodoxe Zendende Instantie vraagt de Rijksoverheid om erkenning als zelfstandige geloofstraditie. Op dit moment zijn de Orthodoxe geestelijke verzorgers bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ondergeschikt aan het Protestantse justitiepastoraat. Zelfstandigheid van de orthodoxe geloofstraditie zou inhouden dat zij ook geestelijk verzorgers aan het Ministerie van Defensie zou kunnen leveren om orthodoxe gelovigen bij de krijgsmacht pastorale zorg te verlenen.

Op zondag 27 juni 2021 hield het bestuur van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI) een ontmoeting met vertegenwoordigers van Orthodoxe Kerken in Nederland. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de ongeveer kwart miljoen mensen in Nederland met een orthodoxe achtergrond. Als integrerende geloofstraditie willen zij graag hun plek innemen in de Nederlandse maatschappij. De Orthodoxe Zendende Instantie heeft als onderdeel van dit emancipatieproces op 7 november 2019 minister Sander Dekker van Rechtsbescherming verzocht de OZI te erkennen als achtste zendende instantie en als zelfstandige denominatie.

Metropoliet Athenagoras, voorzitter van de Orthodoxe Kerk in Nederland (OKIN) en Bisschop Arseny, voorzitter van het Samenwerkingsverband Oriëntaals-orthodoxe Kerken in Nederland (SOKIN) vormen het bestuur van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI).

Persbericht

Foto: De Orthodoxe Zendende instantie en andere Orthodoxen voor de Armeense kerk in hartje Amsterdam