Barmhartigheid en vluchtelingen

In het najaar zijn er twee grote events rondom het thema ‘barmhartigheid’ en ‘omgaan met je naaste’.

De vreemdeling herbergen

De Roos van Culemborg organiseert samen met de Raad van Kerken een groot project rondom de zeven werken van barmhartigheid (honger, dorst, naakt, vreemd, ziek, gevangen, begraven). Dit project wordt geopend op 18 september op een landelijke ontmoetings- en startdag in Culemborg. In de ochtend komt het vierde werk aan bod: de vreemdeling herbergen. Er is een symposium onder leiding van Thijs Tromp en Erica Meijers, met de titel: Ik was een vreemdeling en jullie ontvingen mij in jullie midden.

Na de lunch, in de middag is de officiële opening. Er is muziek, er zijn sprekers, er wordt gezongen. De reisexposities kunnen worden bekeken en de informatiestands worden aangedaan, en er zal hopelijk een stevige discussie worden gevoerd. Inmiddels is er al een werkschrift uitgekomen, dat goed gebruikt kan worden door gespreksgroepen in de kerken. Het project duurt tot december 2022. Meer informatie www.zevenwerken.nl

Ongedocumenteerden centraal op werkdag Vluchtelingen

Het tweede event is de werkdag van de werkgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken op 20 november. Op 6 maart hadden zij een boeiende voorjaarswerkdag (ontmoeting terugzien en teruglezen via deze link) waar velen digitaal aan hebben meegedaan. Op 20 november hopen zij weer ‘in levende lijve’ samen te komen.

Die dag zal er aandacht gegeven worden aan de situatie van de ongedocumenteerden in Nederland. Sprekers zullen zijn

  • Linda Polman, onderzoeksjournaliste en schrijfster van boeken over humanitaire hulp en interventie.
  • Derk Stegeman, directeur van Stek, de protestantse stichting voor stad en kerk in Den Haag. Derk was één van de dragers van het kerkasiel voor het Armeense gezin Tamrazyan in het buurt- en kerkhuis Bethel.

Voor deze dag kunt u zich nu reeds opgeven bij het secretariaat van de Raad: rvk@raadvankerken.nl .

Een uitgebreid programma volgt nog. Reserveer alvast de datum.