Heer, breng ze thuis

God van overvloed,
Uw standvastige liefde en machtige genade kennen geen grenzen. 

Vader, U verwelkomt alle mensen in Uw nabijheid;
U hebt zich keer op keer uitgestrekt naar deze wereld
en U hebt Uw Zoon naar deze wereld gezonden,
de ware Verlosser van deze wereld. 

Jezus geloofde dat hij een vreemdeling onder de mensen is,
en Hij moedigt ons aan om anderen in ons midden te verwelkomen,
zodat we zo Hem eren. 

Heer, Uw genade gaat cultuur, taal en nationaliteit te boven.
We zijn allemaal van U; wij zijn Uw nakomelingen
en wij zijn op reis op deze aarde.
We komen bij U terug en komen wanneer deze reis eindigt thuis. 

Wek in ons op de geest van mededogen en hulpvaardigheid,
zodat we moedig doorgaan en degenen bijstaan
die problemen en hindernissen doorstaan ​​om deze reis te volbrengen.  

Hemelse Vader, zegen in deze broze wereld zij die kwetsbaar en alleen zijn.
Troost hen die hun dierbaren verloren door geweld, oorlog en hongersnood. 

Alstublieft, Heer, bescherm al diegenen die Uw zorg nodig hebben;
breng ze gerechtigheid, veiligheid en thuis. 

In de naam van Jezus. Amen. 

Humayun Sunil, voorganger van de Anglicaanse Kerk in Rotterdam