Oproep tot vrede in Jeruzalem

Het Overlegorgaan Joden, Christenen, Moslims (OJCM) vraagt religieuze leiders wereldwijd om nu op te roepen tot het stoppen en definitief beëindigen van geweld in Jeruzalem. Het OJCM schrijft in de brief dat ‘Jeruzalem, de stad die door onze drie religies als heilig wordt gezien, een symbool van vrede zou moeten zijn’.

“Wij vragen de leiders van alle drie de religies om nu op te roepen tot het stoppen en definitief beëindigen van geweld. Geef partijen de ruimte om in goed vertrouwen te onderhandelen in een zoektocht naar een evenwichtige, rechtvaardige en op vrede gebaseerde oplossing voor de stad die door ons allemaal als een heilige plek wordt beschouwd.”

In het Overleg Joden, Christenen, Moslims participeren de Raad van Kerken, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en het Contactorgaan voor Moslims en Overheid.

Gebed

In aansluiting op de oproep van het OJCM, roept de Raad van Kerken gemeentes en parochies op om te bidden voor vrede in Jeruzalem, Gaza en andere plaatsen.

Genadige God, 

Wij roepen U aan als we geen uitweg zien, als we denken dat alle wegen versperd zijn, en we in wanhoop vervallen. Want U bent de God van de belofte en de hoop. 

Wees bij hen die in de afgelopen dagen slachtoffer geworden zijn van het geweld in Jeruzalem, Gaza en andere plaatsen. Geef vrede in Jeruzalem en vrede tussen Israëli’s en Palestijnen. Laat het geweld stoppen.

Geef de politieke leiders wijsheid en moed om nieuwe vredesonderhandelingen te starten;
Dat zij mogen leiden tot een rechtvaardige vrede, veiligheid en voorspoed voor beide volkeren.

Wij bidden voor joden, christenen en moslims in het Midden-Oosten. Dat zij in vrede met elkaar kunnen leven.

Door Christus onze Heer,
Amen

Foto: Church of the Ascension on the Mount of Olives in Jerusalem, February 2020. Photo: Albin Hillert/WCC