Heilig vuur en vlam

Heer onze God, 

U danken wij voor het grote geschenk van de Heilige Geest,
die toen en nu werkt in en door mensen. 

U danken wij ook, omdat die Geest ook in 2021: 
ons ogen en oren geeft, om het leed van deze wereld te blijven zien en te horen; 
ons oproept niet afzijdig te blijven; 
ons uitdaagt concreet te handelen; 
ons verbindt met ieder mens in nood
over de willekeurige grenzen heen, die overheden getrokken hebben; 
ons met elkaar verbindt en niet scheidt … 

Moge de Pinkster-Geest troost schenken aan hen die verdrietig zijn
omdat ze huis en haard achter moesten laten.
Moge de Pinkstergeest uithoudingsvermogen schenken aan hen die op Lesbos
en al die andere onmogelijke plekken in deze wereld
soms tegen beter weten in hulp blijven bieden.
Moge die Pinkstergeest onszelf adem en moed geven
om nooit cynisch te worden, ons gelaat niet af te wenden, maar … 

net zo lang door te gaan met bidden en handelen,
totdat deze hele wereld in Heilig vuur en vlam door Uw Gerechtigheid zal staan. 

Amen 

Hans van Ark, predikant van de Hervormde Gemeente van Vorchten en lid van Provinciale Staten Gelderland voor het CDA