CEC ontvangt EU-subsidie

De Conferentie van Europese Kerken (CEC) heeft samen met het Veiligheids- en Crisiscentrum (SACC) van het Europees Joods Congres (EJC), Faith Matters en de Europese Boeddhistische Unie een subsidie van 3 miljoen euro ontvangen van de Europese Commissie om te helpen bij de bescherming van gebedshuizen in Europa.

Het resultaat van dit interreligieuze partnerschap, waarin christelijke, islamitische en joodse gemeenschappen uit heel Europa zijn vertegenwoordigd, heet Safer and Stronger Communities in Europe (SASCE).

Het is de eerste keer dat vier Europese religieuze organisaties zullen samenwerken in een door de Europese Commissie gefinancierd gemeenschappelijk project om de veiligheid te verhogen.

“Wij zijn blij deel te nemen aan dit belangrijke initiatief”, aldus algemeen secretaris van de CEC, dr. Jørgen Skov Sørensen. “Samen met andere geloofspartners hopen wij onze ervaring en deskundigheid op het gebied van de beveiliging van heilige plaatsen en gebedshuizen in Europa te kunnen inbrengen. Dit is van groot belang, gezien de aanslagen op religieuze plaatsen in de afgelopen decennia. Deze kwestie baart onze lidkerken grote zorgen.” 

Het SASCE-project heeft tot doel de veiligheid in en rond de plaatsen van eredienst, alsook binnen en tussen de gemeenschappen te verhogen. De vier organisaties zullen instrumenten ontwikkelen om het veiligheidsbewustzijn en het crisisbeheer te versterken. Deze instrumenten zullen door een netwerk van coördinatoren worden verspreid via opleidingen en briefings voor religieuze gemeenschappen, alsook via bredere campagnes. Het project zal ook het vertrouwen en de samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld en de nationale autoriteiten versterken, door communicatie tussen de leiders van de gemeenschappen en de openbare handhavingsinstanties te vergemakkelijken.

De thematische werkgroep mensenrechten van de CEC zal een centrale rol spelen bij de uitvoering van het project, onder leiding van de uitvoerend secretaris van de CEC, dr. Elizabeta Kitanovic. In aansluiting op eerdere werkzaamheden van de CEC op dit gebied, zal een aantal verwante activiteiten van de CEC een aanvulling vormen op het project, zoals een binnenkort te verschijnen publicatie over de bescherming van heilige plaatsen en gebedshuizen. Deze zal de thematische achtergrond vormen voor de volgende zomercursus van de CEC in 2021 over mensenrechten en vrijheid van godsdienst of geloof en veiligheid.