Pelgrimstocht ‘Walk for Homs’ voor wederopbouw Syrië

Van 5 april tot 10 april 2022 wordt een Walk for Homs ter nagedachtenis van Frans van der Lugt sj en voor de wederopbouw van Syrië georganiseerd. De jongste nicht van pater Frans van der Lugt sj heeft daartoe het initiatief genomen. Het gaat om een pelgrimstocht van Amsterdam naar ‘s-Hertogenbosch. De Raad van Kerken in Nederland ondersteunt het project van harte.

Pater Frans van der Lugt sj (1938-2014)

Pater Frans van der Lugt sj was jezuïet en gaf zijn leven voor de mensen Syrië. Voor de oorlog organiseerde Frans voettochten, zoals hij deze noemde. Dit waren flinke wandelingen waaraan duizenden christelijke jongeren en moslimjongeren meeliepen, want bij hem was iedereen welkom. Er werd onderweg gedanst, gezongen, gepraat en gemediteerd. Frans van der Lugt woonde als één van de weinige nog in de belegerde Syrische stad Homs, waar hij onder andere hulp bood aan de mensen waarvoor het niet mogelijk was om te vluchten. Op 7 april 2014 werd hij vermoord in de tuin van zijn klooster, waar hij ook begraven is. “Een flinke wandeling leidt tot bezinning en het verruimt je geest”, aldus Frans van der Lugt.

Door de situatie in Syrië is er veel verwoest. Met de Walk for Homs wil Anne Claire van der Lugt de inwoners van Syrië helpen met de wederopbouw van hun land. Dit doet zij niet alleen. Samen met de jezuïeten, de Jesuit Refugee Service (JRS), ZOA en de mensen die nog in Syrië wonen slaat zij de handen in één. Alleen is daar financiële steun bij nodig.

Wandelen en samen herdenken (2022)

Walk for Homs bestaat uit vijf verschillende wandeltochten. De pelgrimstocht, een tocht van zes dagen en 145 kilometer. Hierbij is het ook mogelijk om de eerste en de laatste etappe mee te lopen. Daarnaast bestaat ook de optie om een eigen pelgrimstocht naar ‘s-Hertogenbosch of andere eigen wandelingen te lopen. Voor wie het wandelen niet is weggelegd is het mogelijk om net als de wandelaars een speciale mis bij te wonen in de Obrechtkerk in Amsterdam en/of in de Sint Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch. Op deze manier is het voor iedereen mogelijk om bij te kunnen dragen aan de wederopbouw van Syrië. 

“Pater van der Lugt heeft geweldig werk gedaan in Homs, zowel voor christenen als moslims. De Walk for Homs wil mensen in deze geteisterde stad een hart onder de riem steken.” Gerard de Korte, Bisschop van het bisdom ‘s-Hertogenbosch

Projecten

Met Walk for Homs wordt de wederopbouw van Al Ard (‘Het Landgoed’) van Frans van der Lugt en de realisatie van het Frans van der Lugt Centre in Homs gesteund. Daarnaast zullen jongeren in de regio van Damascus kwalitatief onderwijs krijgen, zodat ook zij een toekomst kunnen opbouwen.

“Sinds 2015 hebben we vanuit de Katholieke Vereniging voor Oecumene met name onderwijsprojecten van Caritas Syrië gesteund. In april 2018 en 2019 was ik daarvoor in Syrië. Beide keren heb ik het klooster van pater Frans van der Lugt sj bezocht. Pater Frans was voor veel mensen in Syrië van grote betekenis en nog steeds. Hij hield van het land en van de Syriërs, en was een teken van hoop. Met de Walk for Homs kunnen we eraan bijdragen dat het werk van pater Frans van der Lugt sj. wordt voortgezet. Daarom loop ik mee en hoop dat velen daar aan willen bijdragen.” Geert van Dartel, voorzitter Raad van Kerken in Nederland

Aanmelden en sponsorgeld

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de website www.walkforhoms.nl. Wanneer de aanmelding is voltooid, wordt er automatisch een actiepagina aangemaakt. Op deze manier kan iedereen helpen met het ophalen van donaties voor de projecten die met Walk for Homs worden gesteund. 

De Raad van Kerken heeft zijn voorzitter, Geert van Dartel, als een van de deelnemers aan de pelgrimstocht, gesponsord met een bescheiden financiële bijdrage, en daarmee het geestelijke ook materieel gemaakt.