Goede God

God, wij vieren vandaag Pasen. De overwinning van Leven over de Dood. Goed over Kwaad. Geest over Materie.  
De zon schijnt na de verschrikkelijke periode van drie van dagen van duisternis die begon op Goede Vrijdag. Op die dag herdenken wij de kruisiging van Jezus. 
Wij herdenken niet alleen wat er gebeurde met een individu in het verleden, maar ook symbolisch wat zich herhaalt door de eeuwen heen, en vooral hier en nu. 

In dit verband is het bijzonder dat op Paaszondag 53 jaar geleden Dr. Martin Luther King Jr. werd vermoord.  

Wij bidden: 

Voor alle onze broeders en zussen die nu, op een of andere manier, Goede Vrijdag in hun leven ervaren. Een tijd van angst, wanhoop, lijden met fysiek of mentaal ondraaglijke pijn, geestelijk gebroken met het gevoel dat niets helpt. Alles is vechten tegen de bierkaai. 
Voor vluchtelingen: wij herinneren ons dat Jezus een vluchtelingkind in een vreemd land was toen zijn ouders vluchtten voor politieke moorden. 
Vluchtelingen ervaren de wereld zoals de woorden van de profeet Amos ons heeft aangereikt: 

Alsof je op de vlucht bent voor een leeuw 
en dan aangevallen wordt door een beer.  
En als je dan aan de beer ontsnapt bent,
word je in je eigen huis gebeten door een giftige slang. (Amos 5: 19 BGT)  

Je rent van de leeuw van de oorlog.
Je komt de beer van de zee tegen.
Je gaat het huis in West-Europa binnen
en je wordt gebeten door de slang
met het gif van discriminatie en gevangenschap. 

Dr. King zei dat de rabbi en de Leviet, toen zij de door rovers gewonde man zagen liggen, zich elk iets afvroegen. De rabbi: “Wat zal met mij gebeuren als ik deze man help?” De Samaritaan vroeg zich af: “Wat zal met de man gebeuren als ik hem niet help?”  

Wij bidden speciaal voor de vluchtelingen op Lesbos waar de wanhoop zo erg is dat een vrouw zichzelf in brand stak. Ze heeft het overleefd. Maar dan wordt zij aangeklaagd voor brandstichting. 
Wij bidden uit gefrustreerdheid, want onze pogingen om te helpen, worden door wetten op basis van angst voor wat er met ons land zal gebeuren als wij helpen, teniet gedaan. Wij vragen U om wegen te openen die deze mentaliteit kan veranderen. 

Pasen, een licht in de duisternis?! 

We zijn dankbaar voor het voorbeeld van de vrouwen die Jezus hebben vergezeld door Jeruzalem, naar Golgotha en uiteindelijk naar het graf. Ze hebben niet weggekeken, maar zijn bij Hem gebleven wetende dat het riskant was.  

Op Paasmorgen wilden ze Hem verzorgen, maar vonden het graf leeg. De tuinman sprak hen aan en zij herkenden Jezus in deze man. Ze gingen naar de discipelen en vertelden wat hen overkomen was.  

We bidden dat ook wij niet wegkijken, ook niet als het gevaarlijk wordt, en rondom de verdrukten, verachten, vereenzaamden blijven staan. Hen te laten weten dat ze niet in de steek gelaten worden en hun stem gehoord blijft. 

Dat is onze Paasopdracht. “Halleluja Hij is waarlijk opgestaan”. Amen 

Harcourt Klinefelter, emeritus doopsgezind predikant en voormalig woordvoerder van Martin Luther King, en zijn echtgenote Annelies Klinefelter