Wij roepen tot U: redt!

Goede God 
die het recht liefheeft 
en het onrecht verafschuwt: 
sta op tot hulp van hen
die geen helper hebben!

Zet overheden in beweging
om bewogen te raken met allen  
die op de vlucht zijn  
voor allerlei vormen van geweld.  
Maak mensen mild  
om plaats in te ruimen voor hen  
die leven in erbarmelijke omstandigheden  
en lijden aan alle mogelijk tekort. 

Vergeef ons de niet goed te praten nalatigheid  
waardoor wij ons met de dag schuldiger maken  
tegenover deze gekwelde naasten  
én tegenover U die pijn lijdt aan ons. 

Ontferm U over allen  
die roepen om een uitweg 
nu zij niet verder kunnen en niet terug 
verstrikt in de netten van menselijke wetten. 

Christus, zowaar U dood was en leeft 
verschijn op alle plekken waar de beslissingen vallen 
en geef daar zo creatief en verrassend te denken 
dat aan dit mensonterende een einde komt. 

Geest uit de Hoge 
geef moed en kracht aan allen  
die ervoor blijven gaan om hulp te bieden, 
opdat zij, zolang het duurt, het verschil mogen maken. 

Wij voelen ons beschroomd  
om van U te vragen wat U van ons vraagt 
toch roepen we het in onze onmacht uit naar U: 
Redt! 

Paul Visser, predikant van de Maranathakerk in Rotterdam