Na corona weer gezamenlijk naar de kerk?

Eens, als de deuren van de kerk zich weer openen … ja, wat dan? De coronapandemie heeft ook het kerkelijk leven overhoopgehaald, met in het gunstigste geval nu vooral kerkdiensten die je thuis via de laptop volgt. Maar Bijbelstudies, ontmoetingen, gezamenlijk koffiedrinken in elkaars nabijheid en al deze andere kerkelijke activiteiten zijn opgeschort.

En toch …. Eens, als voldoende mensen gevaccineerd zijn, komt de tijd dat we weer onbekommerd elkaar ook in de kerk mogen ontmoeten om gezamenlijk te luisteren en te zingen.

De kerk na corona

De plenaire vergadering van de Raad van Kerken kwam woensdag 10 maart in een videovergadering bijeen om te spreken over wat te doen als de kerken weer frank en vrij bezocht mogen worden. Aanleiding was de discussie over hoe het nu verder moet met de Kerkproeverij. Net als vorig jaar is ook dit jaar de situatie te onzeker voor een nieuwe editie van Kerkproeverij, zo concludeerde het kernteam dat sinds 2017 de manifestatie organiseert waarbij alle Nederlanders nadrukkelijk uitgenodigd worden om een kerkdienst te bezoeken.

Met het oog op de toekomst van de Kerkproeverij kwam de vraag aan de orde of kerken er eigenlijk wel behoefte aan hebben. Bisschop Hans van den Hende, vertegenwoordiger namens de Rooms-Katholieke Kerk, herinnerde eraan dat ‘Kerkproeverij’ een begrip is geworden, het is een actie die zowel bij nieuwe mensen als parochianen die lang niet in de kerk zijn geweest aanslaat. Volgens Van den Hende is het goed te wachten op de coronavrije tijd voordat de manifestatie weer wordt georganiseerd.

Verder leverde de vraag naar de behoefte aan Kerkproeverij geen onverdeeld enthousiasme op. Enkele lidkerken van de Raad hebben het nog nooit georganiseerd, anderen zijn positief maar moeten bezuinigen. Voor de meeste is duidelijk dat er nu eerst gewerkt moet worden gewerkt aan terugkeer van de eigen leden als de kerk weer open mag. De vraag waar volgens bisschop Dirk Jan Schoon, vertegenwoordiger van de Oud-Katholieke Kerk, nu antwoord op moet komen is hoe we na corona weer een open kerk kunnen zijn en welke acties daarvoor nodig zijn.

Enkele kerkgenootschappen hebben reeds een werkgroep in het leven geroepen om te onderzoeken hoe in het post-coronatijdperk de draad van het kerkelijk leven weer opgepakt kan worden. Dominee Peter Nissen, vertegenwoordiger namens de Remonstranten, wees op eerste onderzoeken waaruit blijkt dat zo’n 25 % van de kerkgangers die voor de corona-uitbraak naar de kerk kwamen, niet meer terugkeert. Van de mensen die wel betrokken blijven bij de kerkdiensten zal een aanzienlijk deel ervoor kiezen soms aanwezig te zijn, maar andere zondagen de dienst via een videoverbinding te volgen. Het kerk-zijn na corona zal anders zijn.

Vicaris Arjen Bultsma, vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook lid van het kernteam voor de Kerkproeverij, vroeg zich hardop af of de kerken zich samen kunnen voorbereiden op het kerk-zijn na corona, of dat het ieder voor zich is. Desgewenst kan het kernteam Kerkproeverij hier op korte termijn een bijdrage aan leveren. Het is aan het dagelijks bestuur van de Raad om, gehoord deze discussie, daarover te beslissen.

Beleidsplan Raad 2021 – 2025

Zonder verdere discussie stemde de plenaire Raad in met het nieuwe beleidsplan van de Raad van Kerken voor de periode tot 2025. Tijdens de heidag in september afgelopen jaar is veel informatie voor een vereenvoudigde structuur en werkwijze opgehaald. Aan de hand van dat plan zal de organisatie van de Raad met al die verschillende beraadgroepen, werkgroepen en commissies worden aangepast.

Teun-Jan Tabak