‘Wij slaan alarm – juist vanuit vertrouwen’

Vanaf 11 maart vindt wereldwijd een klimaatactie plaats met als motto Sacred People, Sacred Earth. Onderdeel hiervan is de Global Youth Climate Summit op 11 maart. In Nederland krijgt de actie zijn beslag door middel van het Klimaatalarm, dat op zondag 14 maart plaatsvindt. Hieraan doen ruim 100 landelijke organisaties deel. Ook de Raad van Kerken heeft zich hierbij als deelnemende organisatie aangesloten.

Daarnaast doen diverse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, waaronder SKIN, MissieNederland en de interreligieuze organisatie In Vrijheid Verbonden een brede oproep tot klimaatactie. Namens de Raad van Kerken heeft algemeen secretaris Christien Crouwel de oproep ondertekend.

‘De opwarming van de aarde, met alle gevolgen van dien, verontrust ons’ zo begint de oproep. ‘Vanuit diverse religies en levensbeschouwingen slaan wij alarm, juist omdat we geloven dat de aarde aan mensen is toevertrouwd. De toestand waarin de aarde verkeert, dwingt ons tot het nemen van verantwoordelijkheid. We slaan alarm, juist omdat we vertrouwen hebben in de toekomst.’ 

Tegenover de doemscenario’s stellen de ondertekenaars het woord ‘vertrouwen’ centraal, dat zo cruciaal is in het gesprek over klimaatverandering. ‘Geen naïviteit, maar een betrokken vertrouwen dat mensen de ogen opent en oproept tot verantwoordelijkheid. Dat vertrouwen raakt onze ziel en ligt ten grondslag aan onze levensovertuiging.’

De oproep eindigt met de wens dat de Nederlandse kiezers durven te stemmen op politieke partijen die niet alleen lippendienst bewijzen aan het klimaat, maar gewetensvolle ‘en ook pijnlijke’ keuzes durven maken.

‘Want er staat veel op het spel’. zo besluit de oproep, namelijk ‘het meest kostbare geschenk dat we in bruikleen hebben gekregen, ons gemeenschappelijke huis, de aarde (…) Wij slaan alarm, juist omdat we vertrouwen hebben in de toekomst en in alle goede krachten om van daaruit samen verantwoordelijkheid te nemen.’ 

Op zondag 14 maart vinden er diverse acties plaats. Daaronder ook een online gebedsviering, georganiseerd door de werkgroep GroenGelovig die via een livestream te volgen zal zijn.