Wij bidden voor hen

Trouwe God, Vader, Zoon en Heilige Geest, 

Wij komen tot U die heel de wereld ziet, die alle mensen kent, die ons bidden hoort. 
Dank U voor deze dag, voor dit leven en voor alle werken van Uw handen. 
Dank U dat U in mensen wilt wonen en op aarde wilt werken –
dat U de mensheid niet vergeet en de schepping niet verlaat. 
Dank U dat U geen onderscheid maakt tussen man en vrouw, groot en klein,
arm en rijk, wit en zwart – wie of wat ook maar. 
Wij prijzen U om Uw trouw, liefde en genade! 
Wij loven U om wie U bent, om wat U geeft, om hoe U zorgt! 
Heilige, Eeuwige, Almachtige, Allerhoogste, niets kan U evenaren en niemand is aan U gelijk! 

Daarom komen wij tot U, biddend om Uw barmhartigheid,
zoekend naar Uw plan, kloppend op Uw deur. 
U geeft ons toch als wij bidden? 
U laat ons toch vinden als wij zoeken? 
U doet ons toch open als wij kloppen op Uw deur? 
Hoe moet het toch verder met al die vluchtelingen? 
Hoe moet het toch verder met al die ontheemden op het eiland Lesbos,
op de koude Balkan, op het woeste water van de Middellandse Zee? 

Wij bidden voor hen die van huis en haard verdreven zijn – wie en waar ze ook maar zijn. 
Wij weten dat U Zelf ook een Vluchteling bent geweest –
dat U Zelf ook moest vluchten om in leven te blijven. 
Wij weten dat U bekend bent met onrust, eenzaamheid en onzekerheid –
want de vossen hebben holen, de vogels hebben nesten,
maar de Mensenzoon had geen plek om Zijn hoofd neer te leggen. 
Wij weten dat U met ontferming bewogen bent over vermoeide en verstrooide mensen –
schapen die geen herder hebben. 
U kent hun angsten en moeiten, twijfels en vragen, leegte en tranen –
ja, U kent al hun zorgen, ziekten en zwakten. 
Kyrie eleison! Christe eleison! 

Daarom bidden wij: maak koude mensen warm, maak harde harten zacht
en maak dichte grenzen open. 
Want zonder Uw ingrijpen wordt het niets – en zijn wij tot niets in staat. 
Nee, zonder U kunnen wij niets doen. 
Maar als U doet wat mensen niet kunnen en willen, dan wordt alles anders! 
Wij geloven en belijden dat uit U en door U en tot U alle dingen zijn! 
U zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. 
In Jezus’ Naam. Amen. 

Lieuwejan van Dalen, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hoogeveen

Foto: Albin Hillert / WCC