Covid -19 vaccin voor iedere wereldburger

Naar aanleiding van berichten dat rijke landen vooraan staan bij de distributie van het vaccin tegen Covid-19 roepen vertegenwoordigers van godsdiensten en levensbeschouwingen de Nederlandse regering en de Tweede Kamer op om zich ervoor in te zetten dat het vaccin op gelijke wijze beschikbaar komt voor iedere wereldburger. Deze oproep sluit aan bij het eerder appel om 1% van het budget beschikbaar te stellen voor de bestrijding van de Covid-19 pandemie in ontwikkelingslanden. Hieronder de tekst van de oproep.

Brief aan regering en Tweede Kamer

“In het bemoedigende besef dat wij in Nederland binnenkort over Covid-19 vaccin zullen kunnen beschikken, dat vervolgens in hopelijk snelle fasen aan allen kan worden toegediend, wijzen wij op onze gemeenschappelijk morele verplichting om als wereldgemeenschap er zorg voor te dragen dat het medicijn iedereen kan bereiken.

Wij zijn bezorgd door recente berichtgeving (o.a. ‘Rijke landen staan toch vooraan’, NRC Handelsblad, 30 november 2020) dat de aanvankelijk uitgesproken intentie tot het realiseren van deze mondiale solidariteit – door middel van het verschaffen van de noodzakelijke financiële middelen voor het verzekeren van evenredige, snelle vaccinatie via WHO en andere internationale hulporganisaties – niet in daden zal worden omgezet.

Wij doen daarom een dringend beroep op regering en volksvertegenwoordiging om er zorg voor te dragen dat het vaccin iedere wereldburger op gelijke wijze kan bereiken, en dat de daartoe benodigde middelen door Nederland en andere landen evenredig ter beschikking zullen worden gesteld.

De gemeenschappelijke les die ons in deze tijd heeft doordrongen is: de mensheid is één lichaam, wanneer een deel van het lichaam wordt aangetast voelen alle delen de pijn. Niemand mag in de steek gelaten worden. 

Laten wij in de naam van de Bron van Al het Leven en ons geweten kracht aan elkaar ontlenen..

 Wij hopen en verwachten dat Nederland haar verantwoordelijkheid zal nemen.

In verbondenheid,
Rabbijn Awraham Soetendorp
Bikram Lalbahadoersing, Voorzitter In vrijheid verbonden
Geert van Dartel, Voorzitter Raad van Kerken in Nederland
Christa Compas, Directeur Humanistisch Verbond”