Ontferm u over ons

Levende God,

U die trouw bent aan Uw schepping en Uw Woord,

Wij danken U, in deze tijd waarin wij Uw komst in deze wereld gedenken én verwachten, dat U in Uw grote liefde Uw Zoon gegeven en gezonden hebt, een vluchteling in deze wereld, om ‘te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede’.

Wij danken U, Zoon van God, dat U die rijk was, arm wilde worden om armen in de rijkdom van Uw genade, liefde en ontferming te laten delen.

Wij bidden: laat Uw naam geheiligd worden over het wereldrond, zodat wie Uw naam kennen, U vertrouwen en zij die Uw naam nog niet kennen mogen ontdekken dat Uw naam vol leven, redding en kracht is.  

Ontferm U over ons en Uw schepping, in het bijzonder over allen die in nood zijn, voor wie het leven zwaar is en uitzichtloos lijkt. Geef hen zicht op U, op Uw genade in Jezus Christus, opdat zij verlossing en hoop mogen ontvangen door het geloof in Uw Zoon die in de wereld gekomen is ‘om te zoeken en zalig te maken wat verloren was’.  

Laat deze hoop op Uw toekomst hen leiden in deze donkere wereld en kracht geven om staande te blijven.

Zegen allen die licht en liefde verspreiden onder mensen in nood, in het bijzonder op Lesbos. Help en zegen hen die blijvend aandacht vragen voor de nood, de angst en de pijn van velen. Geef dat wij elkaar niet vergeten, maar oog hebben voor elkaar.  

Geef politici oog voor de benarde situatie van velen en wijsheid om goed en rechtvaardig te handelen.  

Doe ons leven bij het licht van Uw Woord, vernieuw en vervul ons met Uw Geest, opdat wij onze roeping verstaan en recht en gerechtigheid mogen betrachten, 

Tot eer van Uw naam die te prijzen is tot in eeuwigheid. 

Om Jezus’ wil, 

Amen   

Maarten Klaassen, predikant van de Hervormde gemeente in Arnemuiden