Zie mij, help mij

Gij,
levende en liefdevolle God.
Gij wilt dat uw mensen op u gelijken:
in liefde verbonden,
voluit levend
en volop leven gevend.

Geef dat wij in elkaar
het bedreigde leven zien.
Geef dat wij de vraag horen
die ons hierin wordt gesteld:
zie mij, help mij,
draag mijn leven samen met mij,
beeld van God.

Geef dat wij het leven zien opstaan
in onze compassie voor elkaar.
Geef dat wij de roeping horen
levengevend als God te zijn
en voluit antwoorden:
hier ben ik, zend mij,
beeld van God.

Geef dat wij het verlangen opmerken
naar gemeenschap waar uitsluiting heerst,
naar een veilig thuis waar vervreemding heerst,
naar liefde waar angst heerst,
Geef dat wij elkaar willen kennen
als vervullers van elkaars leven,
als medebouwers van de door God gewilde gemeenschap,
die de tempel is waar Hij wonen kan
onder ons.

Blijf bij ons
in ons knagend geweten,
in ons aarzelend verlangen,
in onze kwijnende hoop
dat we ons ooit aan elkaar
zullen verbinden in liefde,
zoals Gij zich aan ons
in liefde bindt.

In Jezus de Gezalfde,
uw Zoon en onze Broeder,
door de levensadem van de Geest. 

Erik Borgman, lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie aan de Tilburg University