Verbijstering en onbegrip aanslagen Wenen

Het Overlegorgaan Joden, Christenen, Moslims (OJCM) heeft met verbijstering en onbegrip gereageerd op de wederom afschuwelijke uitingen van haat in aanslagen, ditmaal maandagavond in het centrum van Wenen.

In een brief aan de ambassadeur van Oostenrijk in Nederland heeft het OJCM zijn meeleven betuigd. In verband met covid-19 is deze condoleance aangeboden in een brief. Het OJCM spreekt uit dat het dit brute geweld veroordeelt op de meeste krachtige manier.

“Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat onze jongeren leren omgaan met maatschappelijke diversiteit en dat zij leren functioneren in een samenleving waar vrijheid, gelijkwaardigheid en de rechtstaat leidende principes zijn. En dat wij hen weerbaar maken tegen extremistische geluiden.

Aansluitend bij de woorden van bondskanselier Angela Merkel zeggen ook wij: Laten wij schouder aan schouder staan tegen een hardnekkige, gemeenschappelijke vijand die zich uit met terreurdaden. Als broeders en zusters en als naasten. De strijd tegen deze moordenaars en hun opdrachtgevers is onze gemeenschappelijke strijd. Extremistische groepen en personen, al dan niet religieus gemotiveerd, die de grondbeginselen van vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en de rechtstaat niet accepteren en zich inspannen om de samenleving te ontwrichten, moeten met kracht bestreden worden.”

Lees de brief van het OJCM aan de ambassadeur