Corona en kerkdiensten

Op donderdagmiddag 12 maart hebben de minister-president en het RIVM in een persconferentie maatregelen afgekondigd om verspreiding van het coronavirus te beperken of te vermijden.

  • Laat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet doorgaan;
  • Bij lichte luchtwegklachten (niezen, hoesten en keelpijn) zoveel mogelijk sociale contacten mijden. 

Deze maatregelen gelden ook voor kerken. ‘Ik hoop dat kerken creatief hiermee om zullen gaan’, zei de minister-president.

Alternatieven

Samen met het CIO, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, adviseert de Raad parochies, gemeentes en andere kerkelijke gemeenschappen om na te denken over alternatieven. Hierbij valt te denken aan het houden van meerdere diensten, om zo het aantal kerkgangers te spreiden, het streamen van vieringen of het anderszins inzetten van audio-visuele middelen, stoelen of banken op grotere afstand van elkaar te plaatsen en kerkgangers informatie mee te geven bij de ingang van de kerk, bijvoorbeeld met het oog op de viering van avondmaal en eucharistie. Ook het geheel afgelasten van een kerkdienst behoort tot de mogelijkheden.

Omdat elke kerk of kerkgenootschap eigen vormen en tradities van vieren en samenkomen heeft, kan de Raad van Kerken geen precieze instructie geven. De Raad verwijst graag naar de websites van zijn lidkerken voor verdere richtlijnen.  U vindt een overzicht van alle websites hier.