Evenementen Raad uitgesteld

Vanwege het coronavirus en de richtlijnen die daaromtrent vanuit de overheid zijn opgesteld, zullen twee evenementen die mede georganiseerd worden door de Raad op latere tijdstippen plaatsvinden.

Allereerst zal de landelijke ontmoetingsdag ‘Bonhoeffer 75’ in de Grote Barbarakerk in Culemborg, die op zaterdag 28 maart zou plaatsvinden, verschoven naar zaterdag 31 oktober.

Ook de inspiratiedag van Kerkproeverij, oorspronkelijk gepland op vrijdag 17 april, verschuift naar een latere datum, namelijk vrijdag 5 juni.

We hopen op deze nieuwe data bij beide bijeenkomsten minstens zoveel, of liever nog meer, bezoekers te ontvangen. Weet u welkom!