‘Kabinet, respecteer de kinderrechten’

Open brief van de Protestantse Kerk Den Haag aan de Nederlandse regering

In een open brief van 12 februari jl. roepen de Protestantse Kerk Den Haag en Stek Den Haag de Nederlandse regering vandaag op om de afsluitingsregeling van het kinderpardon ruimer toe te passen dan nu gebeurt. Op 30 januari 2019 sloot de kerk, na drie maanden doorlopende viering, het kerkasiel voor de familie Tamrazyan af, nadat de Tweede Kamer had ingestemd met een voorstel voor een nieuwe ruimere afsluitende regeling. “We zijn een jaar verder. De afsluitingsregeling werkt niet zoals deze bedoeld is: een humane regeling die aan de rechten van kinderen geen afbreuk doet.” Zo stellen Theo Hettema en Derk Stegeman namens de Protestantse Kerk Den Haag en Stek, stichting voor stad en kerk. “Wij vragen u met klem om nu wel de daad bij het woord te voegen en te doen wat u vorig jaar heeft beloofd. Wij verzoeken u dringend om de rechten van kinderen te respecteren en de belangen van deze kwetsbare kinderen centraal te stellen.”

Verwachtingen niet waarmaken

Het kerkasiel van drie maanden in 2018 en 2019, vroeg aandacht voor het lot van honderden in Nederland gewortelde kinderen die alleen via het kinderpardon recht op verblijf in Nederland konden krijgen. Door de rigide uitvoering van die regeling vielen bijna alle kinderen buiten het pardon. Het kabinet erkende dat de regeling de verwachtingen niet waar maakte en kwam met een nieuwe, afsluitende regeling waarbij de verwachting was dat negentig procent van de kinderen zou mogen blijven. Nu, een jaar later, laat Defence for Children weten dat de helft van de bij hen bekende kinderen binnen deze nieuwe regeling is afgewezen. Daarmee dreigt de regeling precies te doen wat ook het kinderpardon deed: wel verwachtingen scheppen, maar deze niet waar kunnen maken.

Blijvende aandacht

De Protestantse Kerk Den Haag en Stek voelen zich blijvend betrokken bij deze groep kwetsbare kinderen en bij de situatie van mensen zonder papieren in Nederland. Op 30 januari 2020 presenteerden zij het boek ‘Dat wonderlijke kerkasiel’ waarin betrokkenen uit het hele land terug- en vooruitblikken. Ook kondigde Derk Stegeman, directeur van Stek, aan dat in de Bethelkapel in Den Haag ieder jaar op WereldVluchtelingendag een 24-uurs-wake zal plaatsvinden, dit jaar met als thema kinderen. Meer hierover vindt u op een later tijdstip op www.protestantsekerkdenhaag.nl.