Bernd Wallet nieuwe aartsbisschop van Utrecht

Bernd Wallet

Het Kiescollege van het aartsbisdom Utrecht heeft zaterdag 15 februari in de eerste stemronde Barend Theodoor (Bernd) Wallet (48) verkozen tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht en 84ste opvolger van Sint Willibrord. Wallet heeft de verkiezing geaccepteerd en daarmee meteen de diocesane jurisdictie van het Metropolitaan Kapittel overgenomen, dat van kracht werd na het afscheid van Mgr. dr. Joris Vercammen op 11 januari jongsteden. Wallet is nu nog pastoor van de Sinte Gertrudis-kathedraal in Utrecht. De installatie en wijding van de nieuwe aartsbisschop vindt waarschijnlijk plaats op 21 juni. 

“We hebben een aartsbisschop nodig die met vreugde en creativiteit getuigt van de werkelijkheid van Christus, en zo, in soepele samenwerking met geestelijken en gelovigen, vertrouwen voedt en hoop levend houdt”, zei Bernd Wallet over het gewenste profiel van de nieuwe bisschop. Hij bepleitte een “realistisch geloof, waarin we tegelijkertijd bescheiden zijn over onze mogelijkheden en onbescheiden over het profetisch uitzicht van het koninkrijk van God, dat gerechtigheid, vrede en vreugde is.” Hij omschrijft zichzelf als iemand die “houdt van de kerk, waarvan het hartsgeheim de eucharistie is, een ruimte waarin we als Gods kinderen kunnen spelen, en rust en inspiratie vinden door de rijkdom van Gods genade.”

‘Dit is mijn kerk’

Bernd Wallet groeide op als zoon van een Hervormd predikant, ds Barend Wallet, voormalig voorzitter van de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en de gangmaker achter het Samen op Weg-proces dat leidde tot de vorming van de PKN. Bernd leerde in zijn kinderjaren de Oud-Katholieke Kerk kennen en werd op Aswoensdag 1991 geraakt door de viering in de Utrechtse kathedraal. Wallet: “Op dat moment wist ik, dit is mijn kerk.” Het duurde nog enige tijd voordat hij de definitieve overstap maakte. Hij studeerde theologie in Utrecht en Hull (Engeland). In juli 2006 ontving Wallet de diakenwijding in York en een jaar later volgde zijn priesterwijding in Utrecht. Aanvankelijk was hij werkzaam als kapelaan in Nothallerton in het bisdom York. In 2010 keerde hij terug naar Nederland en werd naast pastor de adviseur van de aartsbisschop van Utrecht voor internationale zaken. In 2015 volgde zijn benoeming tot pastoor van Utrecht. Wallet is getrouwd en heeft vier kinderen.

Bron: okkn.nl. Foto: OKKN.