Televisie-uitzendingen Week van Gebed

Op zondag 19 januari om 8.55 uur zendt de EO een oecumenische kerkdienst uit vanuit de Julianakerk in Apeldoorn. Deze dienst staat in het teken van de Week van Gebed voor de eenheid van christenen, zoals die al jarenlang wordt georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken in Nederland.

Buitengewoon

Het materiaal voor de viering is dit jaar aangeleverd door de kerken van Malta. Het thema van de dienst luidt ‘Buitengewoon’ en verwijst naar de buitengewone vriendelijkheid waarmee de Maltezer bevolking apostel Paulus en zijn medereizigers ontving na hun schipbreuk voor de kust van het eiland, zoals beschreven in Handelingen 28.

Medewerking aan deze oecumenische dienst wordt verleend door ds. Henk Boter en ds. Ad Wijlhuizen, beiden vanuit de Protestantse Kerk in Nederland, alsmede door rooms-katholiek diaken Ronald Dashorst en Luitenant-kolonel Ine Voorham van het Leger des Heils. Daarnaast hebben ook ds. Christien Crouwel van de Raad van Kerken in Nederland en Jan Willem Janse van Missie Nederland een aandeel in de viering. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door o.a. het koor Next Generation onder leiding van André Bijleveld.

Eucharistieviering

Aansluitend vindt een rechtstreekse uitzending plaats vanuit de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam, waar een eucharistieviering plaatsvindt van de San’Egidio gemeenschap. Voorganger is mgr. Jan Hendriks. Ook in deze viering wordt aandacht besteed aan de Week van Gebed.

Uitzendingen:

  • Kerkdienst vanuit de Julianakerk in Apeldoorn:
    8.55 uur NPO2
  • Eucharistieviering vanuit de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam:
    10.00 uur NPO2