Nieuwsbrief januari 2020

Oecumenelezing 2020
Op 17 januari om 15.00 uur vindt de jaarlijkse Oecumenelezing plaats in de Geertekerk in Utrecht. Het thema dit jaar is ‘In Christus – en in Nederland. Op zoek naar geloofwaardige identiteit’. Sprekers zijn dr. Mirella Klomp, dr. Peter-Ben Smit en dhr. Enis Odaci. Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op wat christelijke identiteit eigenlijk is, in 2020 en daarna. Na de lezing is er een nieuwjaarsontmoeting. Toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Opgave wel gewenst! Opgeven: rvk@raadvankerken.nl.  

Publiciteit Week van Gebed
Van 19 t/m 26 januari vindt de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van de christenen plaats. Het thema van deze Week is ‘Buitengewoon’ en is ontleend aan Handelingen 28:2. Op veel plekken in Nederland worden één of meerdere vieringen en gebedsmomenten georganiseerd. Wilt ook u in uw woonplaats de Week van gebed ruim onder de aandacht brengen? Beschikbaar zijn posters, flyers, gebedskaartjes en natuurlijk het boekje met de liturgie zelf.

Televisie-uitzendingen Week van gebed
Op zondag 19 januari, de eerste zondag van de Week van gebed, kunnen televisiekijkers op twee momenten een viering in den lande meebeleven.   Van 8.55 -9.45 uur zendt de EO een oecumenische dienst uit vanuit de Julianakerk in Apeldoorn. Aan deze dienst werken leden van verschillende Apeldoornse kerken mee. Voorganger is ds. Henk Boter. Muzikale medewerking verleent gospelkoor Next Generation, ondersteund door de YCS Band.   Vanaf 10.00 uur kan de kijker meevieren met de gemeenschap van Sant’Egidio vanuit de Mozes en Aäronkerk in de Amsterdam. Hierin zal mgr. Jan Hendriks voorgaan.

Muziekopnames lied Week van Gebed
Bij de Week van gebed is een lied geschreven, dat door Gert Landman vertaald is en gezongen kan worden tijdens een viering. Het is te vinden in het liturgieboekje. Beschikbaar is een integrale uitvoering (zang en begeleiding). Deze kunt u downloaden, net als twee instrumentale opnames (één met en één zonder solo’s), die gebruikt kunnen worden bij het instuderen door een koor of ter ondersteuning van de gemeentezang.

Week van gebed, ter inspiratie

Buitengewone Midwinterontmoetingen
In de periode 20 januari (start van Week van gebed) tot en met 14 februari 2020 organiseert de Raad van Kerken Bennekom de ‘buitengewone midwinterontmoetingen’. Het is een variant op de ‘levende adventskalender’ die  in de Achterhoek is ontstaan en plaatsvindt in de Adventsperiode. Onze gedachte is om iets tegen eenzaamheid te doen in de donkere dagen ná Kerst. In korte tijd hebben zich 31 adressen aangemeld verspreid over het hele dorp. Dat betekent dat er dagelijks niet één maar 2 deuren open zullen zijn voor ontmoeting. Tijdens de Eenheidszondag in Bennekom op 19 januari zal de aftrap plaatsvinden. Meer informatie vindt u op www.rvkbennekom.com , waar ook enkele filmpjes zijn te vinden.

Een programma voor elke dag
De Raad van Kerken Ede stuurde een uitgebreid programma in het kader van de Week van gebed. Gestart wordt met een openingsdienst op 19 januari om 17.00 uur. Elke avond van de week (20 t/m 25 januari) zijn er gebedsdiensten door verschillende voorgangers ter plaatse. Afgesloten wordt op zondag 26 januari met een evensong met medewerking van het Vocaal Theologen Ensemble.

75 jaar vrijheid – Bijeenkomst met Prinses Beatrix en Jesse Klaver
Al 15 jaar organiseert In Vrijheid Verbonden, een samenwerkingsverband van zes landelijke religieuze en levensbeschouwelijke stromingen, in januari een bijeenkomst om hun band te bevestigen en te versterken. De eerste presentatie was in 2005, bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. Ook dit jaar zal Prinses Beatrix als hooggeëerde gast aanwezig zijn.   De bijeenkomst is op maandag 20 januari, van 19.00 uur tot 21.00 uur in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Het thema staat in het teken van 75 jaar Vrijheid. Hoofdspreker is dhr. Jesse Klaver, fractievoorzitter van Groen Links in de Tweede Kamer. In een persoonlijke voordracht zal hij zijn visie op de toekomst geven. Daarnaast zullen de zes religies elk door middel van muziek, theater of voordracht een korte presentatie geven rond het thema.


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 13, nr. 1 (januari 2020) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl