Kinderen en jongeren in AZC’s

In ongeveer 50 burgerlijke gemeenten zijn Asielzoekerscentra (AZC’s) van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gevestigd. In deze AZC’s wonen ongeveer 7.000 kinderen en jongeren. Vaak hebben zij veel meegemaakt. Wonen in een AZC brengt extra spanningen met zich mee. Hoe kun je je weg vinden in een onbekend land? Mag je hier wel blijven? Ook is er vaak weinig te doen.

Kerk in Actie wil zich inzetten voor kwetsbare kinderen en jongeren. Ook voor kinderen en jongeren in AZC’s. Dat willen we niet alleen, maar samen met ú! Er zijn goede voorbeelden van kerkelijke gemeenten die betrokken zijn bij kinderen en jongeren in AZC’s en leuke activiteiten organiseren. Kerk in Actie bouwt aan een netwerk van deze gemeenten en verbindt graag mooie initiatieven omdat we veel van elkaar kunnen leren. 

Op www.kerkinactie.nl/kindereninazcs vindt u materialen zoals inspirerende activiteiten van andere gemeenten. Daar kunt u zich aanmelden voor het netwerk, waarbij we u een map sturen met alle materialen.