Den Haag, 17 december 2019: Petitie nucleaire wapenwedloop

De kerken van Den Haag maken zich ernstige zorgen over de nucleaire herbewapening in de wereld, waar ook Nederland steeds meer bij betrokken dreigt te worden. Naast de ecologische dreiging vormt de hernieuwde wapenwedloop een groot maar onderschat gevaar voor onze wereld. Het is de hoogste tijd om de mensheid er bewust van te maken hoe ernstig wij allen deze dreiging moeten opvatten om de ondergang van de planeet aarde te voorkomen. 

Op 19 december 2019 vergadert de Vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken over het kernwapenbeleid. Voorafgaand aan deze vergadering zal de Haagse Gemeenschap van Kerken op dinsdag 17 december 2019 om 13.45 uur in de Tweede Kamer een petitie overhandigen, waarin deze zorgen uitgesproken worden en aangedrongen wordt om het wapenbeheersingsoverleg over de verlaging van de nucleaire arsenalen te hervatten. De petitie omvat ook de oproep aan de Nederlandse regering om het VN-verdrag te tekenen dat een verbod op kernwapens behelst, opdat dit verdrag daadwerkelijk in werking kan treden in 2020. 

Bij de aanbieding van de petitie zal ook de heer Edy Korthals Altes aanwezig zijn. Hij was in de jaren tachtig ambassadeur in Madrid en nam uit gewetensbezwaren en geloofsovertuiging publiek stelling tegen de waanzin van de wapenwedloop wat leidde tot zijn terugtreden uit de buitenlandse dienst. Hierbij treft u de petitie aan die zal worden aangeboden aan de Vaste Kamercommissie. Lees de petitie via deze link [PDF]. 

Namens de Haagse Gemeenschap van Kerken,
Ad van der Helm,
voorzitter Haagse Gemeenschap van Kerken,
E a.vanderhelm@rkdenhaag.nl


Afbeelding: Plenaire zaal van de Nederlandse Tweede Kamer in Den Haag. Foto: wikipedia/Husky.