Oproep Team KerkBed

In de afgelopen maanden hebben vele ongedocumenteerden hun tijdelijke verblijfslo-caties moeten verlaten. Lang niet allen komen in aanmerking voor opvang door de gemeente Amsterdam. 

Team KerkBed helpt in deze situatie met het aanbieden van noodbedden. Het doet daarbij een nadrukkelijk beroep op kerkgemeen-schappen daaraan bij te dragen. U kunt verwachten dat er vanuit het Team KerkBed ook op uw gemeenschap een beroep zal worden gedaan om mee te werken aan een ‘barmhartige opvang van vreemdelingen’. U kunt zich ook zelf bij het team melden: kerkbed@gmail.com.

In de flyer in de bijlage vindt u meer informatie. De Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam steunt deze oproep. Via onze Nieuwsbrief Taakgroep Vluchtelingen houden wij geïnteresseerden op de hoogte van ontwikkelingen rondom het vluchtelingenbeleid en diverse activiteiten.

Meer informatie: www.rvkamsterdam.nl.

Download de flyer via deze link [PDF]