E-flits, november 2019

Rome-Reformatieberaad over rechtvaardiging en heiliging
Bij gelegenheid van Hervormingsdag en Allerheiligen publiceerde het Rome-Reformatieberaad van de Protestantse en Rooms-Katholieke Kerk een brochure voor persoonlijke reflectie en ter bevordering van het gesprek over leven en geloof in parochie en gemeente. Deze nieuwe tekst is de vrucht van een gezamenlijke studiedag over de thema’s rechtvaardiging en heiliging. Gedrukte exemplaren kunnen á € 0,25 per stuk plus verzendkosten besteld worden via secretariaat@oecumene.nl

Dialoog over kweken van embryo`s: doe mee!
Minister De Jonge entameert een maatschappelijke dialoog over het kweken van menselijke embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek. Ook u kunt meedoen. Op 15 november is er in Utrecht een maatschappelijk café. Drs. Hillie van de Streek, vicevoorzitter van de beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad, is door de organisatoren uitgenodigd om daar namens de Raad van Kerken plaats te nemen in het ‘kritisch panel’. Doel van het panel is dat de inleiders kritisch bevraagd worden. Een goede gelegenheid enkele accenten uit de visies vanuit de kerken onder de aandacht te brengen. Voor meer informatie klik hier

Dublinclaimanten in Amsterdam
Een delegatie van de Raad bracht donderdag 31 oktober een werkbezoek aan Amsterdam en zich verdiept in de situatie van een specifieke groep vluchtelingen, namelijk de Dublinclaimanten. De Raad was onder de indruk van de inzet van vrijwilligers en andere betrokkenen om naast deze groep te gaan staan en te proberen de moeilijkheden die deze mensen ondervinden te helpen verlichten. Meer info: klik hier

Werkdag Geloven voorbij Grenzen
Op 23 november a.s. houdt de projectgroep Vluchtelingen van de Raad een werkdag in de Bergkerk in Amersfoort, Dr. A. Kuyperlaan 2. De werkdag is bedoeld voor ieder die zich vanuit kerken en geloofsgemeenschappen inzet voor vluchtelingen en asielzoekers. Er is nog plaats!
Op deze dag zal de projectgroep ook haar nieuwe uitgave presenteren en toelichten, met als titel ‘Geloven voorbij grenzen. Over de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers’. Met deze brochure wil de Raad de velen die zich met hart en ziel inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers bemoedigen en motiveren om door te gaan. Met medewerking van Stek Den Haag, Inlia, Kerk in Actie, taakgroep Vluchtelingen Amsterdam e.a. Voor het programma: klik hier

Kerst in tijden van religieuze ongeletterdheid
‘Met kerst vieren we de geboorte van Jezus’. Daarmee houdt de kennis van veel Nederlanders wel zo’n beetje op, als het gaat om het bekendste christelijke feest. Toch zitten de kerken tijdens de kerstdagen voller dan op andere momenten, en niet alleen met vaste bezoekers. Wat trekt mensen op die dagen hun huizen uit, naar kerstspelen, zangdiensten en nachtmissen? Wat zoeken ze daar? En vinden ze het ook? Hoeveel theologische of religieuze bagage heb je eigenlijk nodig om iets van het kerstverhaal te begrijpen? Of kun je met een ongeletterde onbevangenheid net zo goed toegang tot de diepere betekenis van dit feest krijgen?
Over deze vragen spreekt drs. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. De lezing is in het Catharijneconvent in Utrecht op 10 december van 19.30 – 21.30 uur. Kaarten kunt u hier bestellen.

Oecumenelezing 2020
De Oecumenelezing wordt in 2020 gehouden op 17 januari, gewoontegetrouw in de Geertekerk in Utrecht, om 15.00 uur. Het thema dit jaar is `In Christus – en in Nederland. Op zoek naar geloofwaardige identiteit`. Sprekers zijn Mirella Klomp, Peter-Ben Smit en Enis Odaci. Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op wat christelijke identiteit eigenlijk is, in 2020 en daarna. Lees hier verder. Aanmelden: rvk@raadvankerken.nl.

Materiaal Week van gebed
Van 19 t/m 26 januari 2020 vindt de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid plaats. Het thema luidt ‘Buitengewoon’, en is ontleend aan Handelingen 28:2. Posters A2 en A4, gebedskaartjes, een kindergebeds- en werkboekje en natuurlijk het boekje met de liturgie en de teksten rond de acht dagen kunt u bestellen via het bestelformulier. Gewoon per mail bestellen via rvk@raadvankerken.nl kan ook. Meer informatie

Muziekopnames voor Week van Gebed
Bij de Week van gebed is een lied geschreven, dat door Gert Landman vertaald is en gezongen kan worden tijdens de viering. Het is te vinden in het liturgieboekje. Er is een integrale uitvoering (zang en begeleiding), en twee instrumentale opnames (één met en één zonder solo’s), die gebruikt kunnen worden bij het instuderen door een koor of ter ondersteuning van de gemeentezang. U kunt ze beluisteren via deze webpagina en via dezelfde pagina ook downloaden.

Bloemschikking Week van gebed
Ter inspiratie en navolging in de plaatselijke kerk maakte Charlotte Kwak, betrokken bij de Groene website www.symbolischschikken.nl een bloemschikking passend bij het thema `Buitengewoon`. Hoe de schikking is samengesteld en hoe het bloemstuk kan worden geduid, is hier lezen.


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 12, nr. 10 (november) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL46 INGB 000 0322105 van de Raad van Kerken in Nederland.