Vrede verbindt over grenzen

Het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’ in het kader van de Vredesweek nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden.
Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels.
Polarisatie ligt dan op de loer. En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en
verschillende culturen goed mogelijk is.

‘Over de grenzen’
Is er een plek, waar wij elkaar weer kunnen vinden?
Een plek voor jou en mij, daar ergens in het midden,
het niemandsland, hier ver vandaan,
waar wij de grenzen overgaan,
een plek met ruimte voor ’t gelijk van jou en mij
en waar ik ongelijk heb, evengoed als jij,
met het onrecht dat ons allebei is aangedaan,
zijn we ieder nog in staat daarnaar op weg te gaan?
En te zoeken naar de plek waar het pad een aanvang vindt,
het pad dat eindigt waar vergeving begint.

Naar een fragment uit ‘Gebed voorafgaand aan het gebed’;
Het boek van vergeving, p. 16-17
(Desmond en Mpho Tutu, Uitgeverij Spectrum, 2014)
tekst: Hans Reinold, muziek: Raymond Stoop
© het Apostolisch Genootschap 2018

Uit:  PAX Vieren, suggesties voor vieringen in de Vredesweek van 21 t/m 29 september 2019

Bloemschikking: Charlotte Kwak, www.symbolischschikken.nl/vrede-verbindt-over-grenzen/