Samen door de woestijn

Seksueel misbruik verandert je voor het leven. Heel veel mensen hebben hiermee te maken: één op de drie vrouwen en één op de vijf mannen heeft seksueel geweld ervaren in onze samenleving. De #MeToo beweging heeft ons hier nog bewuster van gemaakt. Wat betekent dat nu in de pastorale praktijk?

Op deze studiemiddag verbinden we deze ervaring van pastoranten met het bevrijdingsverhaal uit Exodus. Op de uittocht uit het slavenbestaan in Egypte volgt niet direct de intocht in het beloofde goede land. De weg gaat door onherbergzaam gebied. Het volk wordt belaagd door vijanden van buiten en van binnen. Het is een worsteling om het leven te leren met enkel een visioen voor ogen. En toch, midden in de woestijn, op de plek van overleven, is er leven, volop en voluit.

In hoeverre helpt het verhaal van de tocht door de woestijn om de ervaring van seksueel misbruik beter te begrijpen? Hoe zien pastorale wegen naar heelwording eruit? Hoe kunnen we de stap zetten van bewustwording van een probleem naar echte verandering? Hoe kunnen we reisgenoten van elkaar zijn?

In een lezing met aansluitend een workshop naar keuze verkennen we deze vragen en mogelijke antwoorden met elkaar.

Een studiemiddag voor: pastores, geestelijk verzorgers, opleiders, vertrouwenspersonen, kerkelijk werkers, studenten en overige mensen die zich betrokken weten bij deze thematiek.

De middag heeft een pastorale insteek. Aan deze dag werken mee: theoloog en counselor Judith van der Werf, theoloog en counselor Mirjam Visser-Fuchs, dr. Anne-Claire Mulder, dr. Riëtte Beurmanjer, priester en geestelijk verzorger Remy Jacobs, ds. Alexander Veerman, ds. Janneke Nijboer en dr. Theo Hettema.

Voor de workshops en meer informatie: klik hier

Praktische informatie
Datum: dinsdag 29 oktober 2019
Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Locatie: PThU, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Kosten: € 10 per persoon. Studenten en minima betalen € 5 per persoon. Dit bedrag moet ter plaatse per pin worden voldaan.