Samen beter – beter samen

Zaterdag 21 september 2019 – de internationale dag van de vrede- werd er weer een Walk of Peace gehouden, dit keer in Almere en gecoördineerd door het Leger des Heils. De deelnemers werden gastvrij ontvangen in de burgerzaal van het stadhuis. Namens het Leger des Heils was dat door majoor Jeanne van Hal. Namens de gemeente
door de locoburgemeester, Jerzy Soetekouw, die eraan herinnerde dat Almere de jongste stad van ons land is, pas tweeënveertig jaren jong en nu al vele inwoners telt, waaronder meer dan 140 verschillende nationaliteiten! Het merkte op dat die gemêleerde bevolking, ook op de scholen, niet gesegregeerd is, maar gezamenlijk optrekt en opgroeit. Hij sprak de hoop uit dat de Walk of Peace onder het motto ‘samen beter, beter samen’ daaraan nog een extra bijdrage zou leveren.

Voorts sprak de directeur van PAX, Radboud van Delft, ons toe. Hij wees erop dat PAX in vele landen wereldwijd werkt aan vrede en verzoening en in Nederland in september traditiegetrouw de Vredesweek organiseert. Hij bood twee deelnemende scoutinggroepen (van het Leger des Heils en de Soefi) uit Almere de Wereldvredesvlam aan die zij als eerste groep vredeswandelaars door Almere zouden dragen. Vervolgens sprak de algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, Christien Crouwel. Zij stelde aan de orde dat voor de Raad deze Walk of Peace in het kader staat van de oproep van de Wereldraad van Kerken aan kerken wereldwijd om samen op een ‘Pelgrimage van gerechtigheid en vrede’ te gaan. Ze zei: ‘We gaan vandaag dus niet marcheren, we houden geen mars, maar we gaan pelgrimeren: we trekken langs al die plekken waar vrede zichtbaar wordt, waar mensen bereid zijn over de muren heen te kijken die hen scheiden en bruggen te bouwen naar anderen toe. En waar verbindingen ontstaan tussen verschillende culturen, kerken, religies. Waar maatschappelijke organisaties samen werken om deze wereld een beetje menselijker en inclusiever te maken.’

Op weg
En toen gingen we in kleine groepjes op weg. We kwamen langs allerlei ’staties’ onderweg van wel dertig verschillende organisaties, waaronder zorginstellingen, kerken, het Huis van Vrede van de Soefi’s, kerken, de Turkse moskee, de Vrije School en het hoofdkwartier van het Leger des Heils. Langs de route stonden  telkens ‘goed gesprek bankjes’ gemaakt door deelnemers aan het re-integratieproject van het Leger. Schrijfster Katja Urban nodigde hier soms deelnemers uit om te vertellen wat werken aan vrede in hun dagelijks leven betekent. Zie de blogs op www.woordenoverleven.nl/webblog

Ter afsluiting van deze Walk of Peace werden de ca. 150 deelnemers onthaald op een maaltijd ’t Klankbord, het kerkgebouw van het korps van het leger des Heils in Almere. Daarna werd een afsluitende bijeenkomst gehouden waarin liederen en muziek ten gehore werd gebracht. Daartoe uitgenodigd mocht ik als vicevoorzitter van de Raad een korte toespraak houden. Ik gaf aan dat we prachtig weer hadden, dat we een mooie Walk of Peace hadden samen. Dat we veel indrukken hadden opgedaan over hoe men in Almere echt werkt aan ‘samen beter en beter samen’. Dat vooral de bijdrage van het Huis van de Vrede van de Soefi’s grote indruk op me hadden gemaakt . (Zie www.huisvanvredealmere.nl.)  In dat verband herinnerde ik eraan dat tijdens de Assemblee van de Wereldraad van Kerken waar de oproep tot die Pelgrimage van gerechtigheid en vrede werd gelanceerd er ook vertegenwoordigers van jodendom, islam en boeddhisme waren en dat de kerken uitdrukkelijk bondgenoten uit andere religies uitnodigden om samen op die pelgrimstocht te gaan. Zoals we hier in Almere ook deden.

Tot slot gaf ik aan dat het bij ‘vrede’ voor de Wereldraad echter om vier dimensies gaat: vrede in de gemeenschap (zoals we vandaag vooral vieren), maar ook: vrede in de economie, vrede met schepping en vrede tussen de volken. Het waren vooral zusters en broeders uit de zuidelijke wereldhelft die aandrongen op die Pelgrimage van gerechtigheid en vrede en zij lijden het meest onder het gebrek aan vrede in de economie en het gebrek aan vrede met de schepping. Toen ik vanochtend op weg naar deze Walk of Peace mijn krant opensloeg zag ik hele discussies in de Tweede Kamer over de kloof tussen rijk en arm – en dan hebben we het nog niet over Noord en Zuid! Waar is die vrede in de economie? En verder een artikel van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties over klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit onder de titel ‘de natuur is boos en slaat terug’… Dus hoezo: vrede met de schepping? Tenslotte op de voorpagina het nieuws dat Nederland nog meer bommenwerpers aanschaft die kernwapens kunnen afwerpen! En dat terwijl kerken wereldwijd het bezit, de inzet en de dreiging met deze massa-vernietigingswapens zien als een zonde tegenover God en de mensheid.

Is dat de vrede tussen de volken die wij willen? Tijd om de kernwapens opnieuw te agenderen – net als in de jaren tachtig!
Dus: alhoewel we veel goeds gezien hebben vandaag: er is nog veel werk te verzetten voor de vrede!

Kees Nieuwerth.

Zie ook het verslag van Klaas van der Kamp: https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-2019-tweede-helft/vredesloop-in-almere-1