Terugblik bevestiging ds. Christien Crouwel

Op 29 september vond de bevestiging van ds. Christien Crouwel plaats als predikant met een bijzondere opdracht voor het werk als algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. De dienst werd geleid door dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en ds. Marlies Schulz, predikant van de Protestantse Gemeente Nuenen. Het thema was ‘Geven jullie hen te eten’, en sloot aan bij het verhaal over de weduwe van Sarefat (1 Koningen 17: 8 – 16) en de spijziging van de 5000 (Lucas 9: 12 – 17). Ds. Crouwel verbond deze lezingen aan de campagne Kerkproeverij van de Raad, die op dezelfde dag plaatsvond in heel Nederland.

De campagne Kerkproeverij wil leden van geloofsgemeenschappen enthousiasmeren om collega’s, buren of kennissen persoonlijk uit te nodigen een keer mee te komen naar een viering. Dat maakt Kerkproeverij volgens ds. Crouwel tot een oefening in gastvrijheid. Een zelfde oefening in gastvrijheid wordt verwacht van de weduwe, die op het pad van de profeet Elia komt, zo legde zij uit. Hij vraagt haar te delen van het weinige dat ze heeft en erop te vertrouwen dat dat voldoende zal zijn. Ook Jezus roept zijn leerlingen op tot gastvrijheid jegens de 5000 aanwezigen, aan het einde van een lange dag, en ze niet met lege maag weg te sturen. Behalve een oefening in gastvrijheid, blijkt ook dit een oefening in vertrouwen te zijn: Als God zijn zegen geeft, zal er meer dan voldoende zal zijn. Dat besef kan een grote ontspanning geven, ook als het gaat om de zorgen die we als kerken kunnen hebben om mogelijke ‘tekorten’: Gebrek aan vrijwilligers, financiën, uitstraling enzovoorts. Want uiteindelijk zijn niet wij de gastheren en -vrouwen, maar Jezus zelf.    

Bij deze feestelijke dienst, bijgewoond door leden vanuit de diverse beraad- en werkgroepen van de Raad, ontving ds. Crouwel de zegen voor haar werk van dr. René de Reuver (namens de Protestantse Kerk Nederland), majoor Jeanne van Hal (namens de Raad van Kerken in Nederland), pastor Hans Vossenaar ofm en dhr. John Haan (namens de Nuenense Raad van Kerken) en ds. Marlies Schulz (namens de Protestantse Gemeente Nuenen).

Foto boven: Dr. René de Reuver en Christien Crouwel
Foto midden: ook met pastoor Hans Vossenaar (midden)
Foto onder: ook met ds. Marlies Schultz (rechts)