E-flits, september 2019

Aanmelden Walk of Peace
Op zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, zal Almere het centrale punt zijn voor de landelijke Walk of Peace van de Raad van Kerken in Nederland. Het Leger des Heils, dat zijn Nederlandse hoofdkwartier heeft in Almere, coördineert deze wandeling, in samenwerking met plaatselijke kerken en verschillende maatschappelijke organisaties. Het doel van de wandeling is om samen in beweging te komen met het oog op gerechtigheid en vrede. De wandeling voert langs verschillende plekken waar mensen zich inzetten voor een betere samenleving. De lengte van de route is ongeveer 5 km en start om 12.00 uur bij het stadhuis van Almere, Stadhuisplein 1. Graag aanmelden: klik hier

Dit is het hart – Over het proeven van de kerk
Op zondag 29 september gebeurt het weer: Honderden kerken zetten hun deuren open om gasten van buiten te verwelkomen in hun viering. Aan hun, misschien wel eerste, stap over de kerkdrempel gaat een andere stap vooraf. Kerkleden worden uitgedaagd hun collega’s, buren of kennissen hiervoor uit te nodigen. Dat is waar de campagne Kerkproeverij namelijk in wezen over gaat: je oefenen in de kunst van gastvrijheid, die verder gaat dan ‘de deur open zetten’. Hierbij schreef Erik Borgman het boekje ‘Dit is het hart. Over het proeven van de kerk.’ ‘Wie iemand meevraagt naar de kerk, nodigt haar of hem uit in het hart geraakt te worden.’ Het boekje is voor € 2,- te bestellen op www.adveniat.nl

Bevestigingsdienst ds. Christien Crouwel
Hoewel al aan het werk sinds 1 januari 2019 als algemeen secretaris van de Raad wachtte nog steeds de bevestiging van ds. Christien Crouwel als predikant met een bijzondere opdracht voor het werk als algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. De Raad nodigt een ieder van harte uit voor deze kerkdienst op zondagmorgen 29 september, 10.00 uur in De Regenboog, Sportlaan 5 te Nuenen. De dienst zal worden geleid worden door dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en ds. Marlies Schulz, predikant van de Protestantse Gemeente Nuenen. Na afloop is er gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting.

Brochure Van God is de aarde
Tegen het einde van september valt bij alle ontvangers van Oecumenische Bezinning een nieuwe uitgave op de mat, getiteld ‘Van God is de aarde en al wat daar leeft’. Het boek gaat over waarom duurzaamheid tot het hart van kerk en geloof behoort. Auteurs zijn leden van de projectgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. ‘In de kern is duurzaamheid een levensbeschouwelijk en duurzaam vraagstuk. Een vraagstuk waar kerken en christenen zich gelukkig al lange tijd mee bezighouden’, aldus de brochure. Uitgebreid wordt ingegaan op de betekenis die duurzaamheid heeft voor kerken en welke rol zij kunnen spelen. Een losse uitgave kost € 8,00 (incl. portokosten; te bestellen via rvk@raadvankerken.nl)

Groene websites
De Raad van Kerken is drager van maar liefst zeven groene websites, die afzonderlijke thema’s rond duurzaamheid en spiritualiteit verbinden. Natuurlijk zijn deze sites online te vinden, maar er is ook een papieren folder waarop elk van de websites zichzelf presenteert. Deze folders zijn gratis te bestellen door een mailbericht te sturen naar rvk@raadvankerken.nl

Groene theologie
Dit voorjaar verscheen het boek ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort. Het is het meest omvangrijke boek (320 pagina’s) over dit thema in het Nederlandse taalgebied tot nu toe. Door onder andere de aansluiting bij de actualiteit, de overzichtelijkheid en het toegankelijk taalgebruik verdient dit boek goede aandacht. Trees van Montfoort is theologe en heeft een ruime ervaring als gemeentepredikant en in journalistieke functies. Vanuit haar biografie heeft zij zowel kennis van het rooms-katholieke als het protestantse kerkelijke veld. In die zin is het ook een oecumenisch boek. Een recensie is hier te vinden.

Presentatie Rapport Onderzoek Armoede in Nederland
Op vrijdag 8 november 2019 wordt in de Pauluskerk Rotterdam het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2019’ gepresenteerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen in Nederland die financieel in de knel zitten of dreigen te komen. Bisschop Gerard de Korte en ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, bieden het rapport aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan. Aansluitend vertellen mensen die in armoede leven hun verhaal en vindt er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek. De Straatklinkers, het dak- en thuislozenkoor uit Amsterdam, zingt een aantal liederen.Meer informatie en aanmelding: www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

Werkdag Geloven zonder grenzen
Op 23 november a.s. houdt de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland haar werkdag in de Bergkerk in Amersfoort, Dr. A. Kuyperlaan 2.  
Op die dag zal de projectgroep ook haar nieuwe uitgave rond de betrokkenheid van kerken bij vluchtelingen en asielzoekers presenteren. De uitgave verschijnt in de reeks Oecumenische Bezinning. Met de brochure wil de Raad velen die zich met hart en ziel inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers bemoedigen en motiveren om door te gaan. Hoe kunnen we onze idealen van compassie en rechtvaardigheid, van geloof, hoop en liefde levend houden in een weerbarstige en complexe praktijk? En hoe kunnen we mensen uitnodigen en toerusten om hier in lokale kerkgemeenschappen over in gesprek te gaan. Op de werkdag zullen deze en andere vragen aan de orde komen. Voor het programma: klik hier

Bestellen materiaal Week van gebed
Van 19 t/m 26 januari vindt de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid plaats. Het thema luidt ‘Buitengewoon’, en is ontleend aan Handelingen 28: 2. Veel materiaal is al beschikbaar: liturgiecommissies willen vaak tijdig met de voorbereiding beginnen. Bij de Raad van Kerken kunt u bestellen: posters A2 en A4, gebedskaartjes, en natuurlijk het boekje met liturgie en de teksten rond de acht dagen. U kunt hiervoor gebruik maken van de webshop: klik hier. Bestellen gewoon per mail via rvk@raadvankerken.nl kan ook. Meer informatie


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 12, nr. 8 (september) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.