Viering dienstjubileum Geert van Dartel

Op 1 oktober 1994 kwam Geert van Dartel in dienst van de Sint-Willibrordvereniging (nu Katholieke Vereniging voor Oecumene). De Raad heeft altijd een band gehad met deze vereniging, vooral ook als het ging om lokale raden van kerken en de oecumene ter plaatse. Met veel inzet heeft Geert van Dartel gewerkt aan de oecumenische samenwerking in Nederland. Op de jaarvergadering van de Vereniging voor Oecumene wordt stilgestaan bij dit 25jarig jubileum. Op 8 november is er een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk van Den Bosch.

De Raad is Geert van Dartel veel dank verschuldigd als secretaris van de vroegere sectie Oecumenische Actie, als voorzitter van de projectgroep Week van gebed (die jaarlijks het materiaal voorbereid voor de gebedsweek), en als lid van de taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede (de Walk of Peace is op 21 september). Daarnaast is hij lid van de lid van de plenaire Raad vanuit de Rooms-Katholieke Kerk.

Voor programma: klik hier; voor aanmelding: klik hier.