Engelse kerkleider over no-deal Brexit

Engelse kerkleiders waarschuwen Boris Johnson voor de gevolgen van een no-deal Brexit. In een open brief aan de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Boris Johnson, uiten 7 Engelse kerken hun zorgen. Mocht een Brexit-deal falen, dan zal dat met name de armsten treffen.

De kerkleiders geven aan zich genoodzaakt te voelen tot het schrijven van hun brief aan Johnson, vanwege zijn standpunt dat het verlaten van de EU zonder deal aanvaardbaar zou zijn.

‘In een tijd waarin een toenemend aantal gezinnen moeite heeft genoeg eten op tafel te krijgen, vinden wij het onverantwoord om een koers in te slaan waarvan te verwachten is dat deze de situatie slechter zal maken’, zo schrijven zij.
In de brief nodigen zij de premier tevens uit om een van de vele sociaal-maatschappelijke projecten te bezoeken die door kerken georganiseerd worden ter ondersteuning van miljoenen Engelsen die onder de armoedegrens leven.

De gehele brief is hier te lezen: http://www.jointpublicissues.org.uk/brexit-letter-july-19/