Inspiratiedag Kerkproeverij

Op vrijdag 12 april vond de landelijke inspiratiedag voor de derde editie van Kerkproeverij plaats, een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland. Kerkproeverij is één zondag in het jaar waarop kerkleden mensen uitnodigen een keer mee te gaan naar de kerk. Op deze goed bezochte dag konden kerkleden en andere belangstellenden door middel van diverse workshops inspiratie opdoen om in de eigen gemeente of parochie een Kerkproeverij op te zetten.

De workshop van Jan van der Wolf  had als titel ‘Kerkproeverij als spiritueel avontuur’ en werd gevolgd door deelnemers uit de Nieuw-Apostolische Kerk, het Leger des Heils, de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke kerk, het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Nynke Dijkstra, theologisch beleidssecretaris van de synode van de PKN, schreef een verslag.

Jan van der Wolf (predikant van de Protestantse gemeente Voorburg) beschrijft de Kerkproeverij als een spiritueel avontuur. Met spiritueel bedoelt hij: geestelijk, we leven in en door de Geest van Jezus Christus. Die Geest brengt ons op ideeën (wie zal ik uitnodigen?) en geeft vrijmoedigheid. Het is ook een avontuur: we hebben het niet in handen, het is niet maakbaar. God geeft de groei, wij planten en begieten (1 Korintiërs 3).

Om te beginnen: Kerkproeverij is géén gastenzondag. Het is niet: op deze zondag staan de deuren nog eens extra open, welkom. Het is een zondag waarop wij mensen uitnodigen een keer te komen. In deze workshop werd vervolgens uitvoerig stilgestaan bij de vraag naar het ‘waarom’, de binnenkant van Kerkproeverij. Jan verwees naar de golden circle van Simon Sinek: we houden ons veel bezig met het wat (buitenkant) en het hoe (meer naar binnen), maar het waarom komt vaak niet ter sprake. Waaróm zou je mensen willen uitnodigen? Het gesprek hierover voerden we in kleinere groepen en daarna gaven een aantal mensen plenair een reactie. Dan komen er woorden als ‘geraakt’ zijn, ‘geboeid’ zijn naar boven en dan komt God ter sprake. Dat sluit aan bij wat Erik Borgman in de ochtend zei: “We nodigen mensen toch alsjeblieft niet uit omdat het bij ons zo gezellig is. We nodigen ze uit omdat wij zélf iets hebben ontvangen, omdat we leven van wat God ons schenkt.”

Praktisch gezien is het goed om een langere voorbereidingstijd te nemen voor Kerkproeverij. In Voorburg besteedt Jan er tijd aan in de kerkdiensten, preekt hij bijvoorbeeld over 1 Korintiërs 3. Samen met de Rooms-Katholieke parochie organiseert hij een gebedsnoveen: zeven dagen gebed richting de zondag Kerkproeverij. Zo wordt onze afhankelijkheid van God zichtbaar.

Wij nodigen uit, Hij geeft de groei.

tekst: Nynke van Dijk
foto: Jeannine la Rose die de inspiratiedag afsloot (foto door Christien Crouwel)

Hieronder ter inspiratie de swingende afsluiting van de inspiratiedag.