Samen tegen eenzaamheid

Onlangs sloot de Raad van Kerken zich aan bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid (klik hier), samen met 64 andere partijen, waaronder een groot aantal sociaal-maatschappelijke organisaties.

Eenzaamheid komt vaker voor dan we denken en heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Eenzaamheid komt voor in alle leeftijdsgroepen, maar met name bij ouderen boven de 75 jaar. Nu zijn het zo’n 700.000 ouderen die zich volgens onderzoek eenzaam voelen, maar de schattingen zijn dat dit er in 2030 meer dan een miljoen zullen zijn, als het tij niet gekeerd wordt.

De week van 1 t/m 8 oktober is daarom uitgeroepen tot Week tegen de Eenzaamheid door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitwerking hiervan zal vooral lokaal gezicht moeten krijgen. Gemeenten zijn op grond van de Wmo 2015 primair verantwoordelijk voor het bestrijden van eenzaamheid en het vormgeven van de aanpak hiertegen. Inmiddels hebben zich 380 lokale coalities gevormd.

De Raad van Kerken in Nederland adviseert provinciale en lokale Raden van Kerken zich te beraden op mogelijke vormen van deelname aan deze week en op aansluiting bij de diverse lokale coalities. www.eentegeneenzaamheid.nl