In vrijheid kiezen

Het door het comité 4 en 5 mei gekozen jaarthema van 2019 luidt: In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen. De projectgroep Vieren van de Raad van Kerken doet suggesties voor gebeden, teksten en liederen, die bij die gelegenheid kunnen worden gesproken en gezongen. In 2019 valt 4 mei op een zaterdag en 5 mei op de zondag. In Nederland herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. In veel vieringen op zaterdag dan wel zondag zal hierbij worden stilgestaan.

Van de website van het Comité 4 en 5 mei: ‘Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen, in de jaren  1940-1945. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.  

Het thema In vrijheid kiezen beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Iedere dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, doen en laten wat we willen. We leven in een vrij land, mogen over van alles en iedereen een mening hebben en bepalen zelf wat goed voor ons is. Onze keuzes staan echter niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Door het stellen van vragen dwingt het jaarthema ons hier kritisch over na te denken. Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn er, behalve juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzevrijheid die we hebben? Zijn we in staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander?’

Naar de pagina met suggesties en liederen: klik hier

Afbeelding boven: Comité 4 en 5 mei Hajo de Reijger (Nederland)