Condoleance aanslag Jolo

Het OJCM (Overleg Joden Christenen Moslims), waarvan de Raad van Kerken in Nederland deel uitmaakt, heeft naar aanleiding van de bomaanslag op een kathedraal op het Filipijnse eiland Jolo een condoleance gezonden naar de Ambassadeur van de Filipijnen en naar de RK Bisschoppenconferentie in Nederland met het verzoek dit door te geven aan die parochies, die veel leden hebben met een Filipijnse achtergrond.

De tekst van de condoleance:

‘Steeds opnieuw aanslagen. Deze woorden hebben we gebruikt vanwege de talloze aanslagen in onze wereld.  Helaas zijn we genoodzaakt om deze woorden nu weer uit te spreken na de dubbele aanslag op de kathedraal Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel op het eiland Jolo tijdens een mis. Hierbij zijn 20 mensen gedood en vielen er 80 gewonden.
 
Wij, joden, christenen en moslims verenigd in het Overleg Joden, Christenen en Moslims wijzen deze afschuwelijke uitingen van haat en geweld af.

Wij zijn intens verdrietig over de doden en vele gewonden. Wij betuigen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden en wensen alle gewonden spoedig herstel.’