Televisiedienst in teken van Week van gebed

Vanuit de Oud-Katholieke parochie H.H. Anna en Maria in Haarlem verzorgt de EO op zondag 20 januari een tv-kerkdienst, met voorganger pastoor Robert Frede. Het thema van de dienst is: “Zoek het recht, niets dan het recht”. De viering staat in het teken van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen die elk jaar wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland. In deze week bidden jaarlijks miljoenen christenen wereldwijd samen voor eenheid en vrede.
De dienst wordt uitgezonden vanuit de Oud-Katholieke parochie in Haarlem, 20 januari om 09.10 uur, NPO2.

De dienst wordt vooraf opgenomen en wel op op 13 januari in de Oud Katholieke Parochie H.H. Anna en Maria in Haarlem. Iedereen moet uiterlijk kwart voor 10 binnen zijn. Het adres is: Kinderhuissingel 76, 2013 AV Haarlem.

Verder is de webpagina van de Week van gebed aangevuld met een meditatie van Klaas van der Kamp. Deze meditatie kan worden gebruikt ter inspiratie of ter lezing in huiselijke kring of gebedsavond: klik hier.
oud-katholieke kerk Haarlem
De Raad houdt zich aanbevolen voor een collectie in een oecumenische dienst ten behoeven van het oecumenisch werk. De Raad van Kerken vraagt lokale gemeentes, parochies, en vooral lokale Raden van Kerken om één keer per jaar een collecte te houden voor de landelijke Raad. Bijdragen zijn welkom op IBANnummer NL09 INGB 0000 5598 39 ten name van de Stichting Vrienden van de Raad.

Een ander collectiedoel kan zijn Indonesie. Recentelijk zijn op Java en Sumatra zeker 429 mensen omgekomen door een tsunami. Zeker 1485 anderen raakten gewond en er worden volgens officiële cijfers nog 145 mensen vermist. Meer informatie over projecten van o.a. Kerkinactie: klik hier

MissieNederland liet dit jaar voor het eerste verschillende filmpjes maken in het kader van de Week van gebed bedoeld voor tieners. Het materiaal is toegesneden op de leefwereld van tieners en alleen digitaal beschikbaar. Meer info: klik hier